ładowanie strony

PRACA

Orkiestra Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa „Sinfonietta Cracovia”

Specjalista ds. promocji i komunikacji marki

 

Miejsce pracy: Kraków

Początki dziejów Orkiestry Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa „Sinfonietta Cracovia” wiążą się
ściśle z powstaniem zespołu Młodzi Kameraliści Krakowscy. Wysokie umiejętności, zaangażowanie
muzyków i świeżość interpretacji przy życzliwym wsparciu Państwa Elżbiety i Krzysztofa Pendereckich
zaowocowały w 1994 roku nadaniem zespołowi statusu orkiestry miejskiej w formie samorządowej
instytucji kultury. Orkiestra stale współpracuje z plejadą najwybitniejszych artystów z całego świata,
kreuje nowatorskie przedsięwzięcia promujące muzykę nową i nie tylko, stopniowo wyrastając na
jeden z najbardziej dynamicznych europejskich zespołów, szczególnie ceniony za mistrzowskie
wykonania muzyki współczesnej. W październiku 2021 roku konkurs na dyrektora Orkiestry wygrał
duet kobiecy – Agata Grabowiecka, doświadczona managerka kultury, oraz Katarzyna Tomala-
Jedynak, dyrygentka związana z Teatrem Wielkim w Poznaniu. Instytucja przygotowuje się do
działalności artystycznej w budowanej nowej siedzibie, zwanej Krakowskim Centrum Muzyki.

 

 • Do obowiązków osoby zatrudnionej na stanowisku należeć będzie przede wszystkim:
  kreowanie wizerunku Orkiestry poprzez współtworzenie i realizację strategii marketingowej,
  komunikacyjnej i promocyjnej instytucji oraz jej oferty programowej;
 • kontakt i budowanie relacji z mediami;
 • tworzenie koncepcji kreatywnych i treści na podstawie strategii komunikacji marki, dbanie
  o właściwe jej wdrażanie;
 • odpowiedzialność za spójną komunikację marki (instytucji, orkiestry, oferty), w tym:
 • definiowanie i realizację zadań związanych z komunikacją i promocją instytucji
  poprzez m.in. przygotowywanie i nadzór form reklamy wizualnej Orkiestry, druków
  promocyjnych i publikacji, spotów i materiałów audio – video i multimedialnych;
  przygotowywanie i nadzór nad przygotowywanymi materiałami merytorycznymi do
  broszur, folderów, katalogów i innych materiałów promocyjnych;
 • zarzadzanie mediami społecznościowymi (facebook i instagram) oraz tworzenie treści
  i planowanie postów, stories i materiałów promocyjnych dla tych kanałów
  samodzielnie lub we współpracy z grafikiem / fotografem, redakcja i aktualizacja
  witryny internetowej;
 • redagowanie tekstów promocyjnych i zarządzanie marketingiem emailowym,
  przygotowanie strategii działań w tym obszarze;
 • współpracę z innymi instytucjami kultury, partnerami zewnętrznymi, krytykami sztuki
  oraz dziennikarzami branżowymi;
 • negocjowanie warunków ekspozycji, publikacji i emisji przygotowanych treści
  i materiałów promocyjnych;
 • internetowy kolportaż materiałów marketingowych w ramach wszelkich dostępnych
  kanałów, w szczególności dostarczanie informacji mediom: prasie internetowej
  i tradycyjnej, telewizji, stacjom radiowym, branżowym periodykom muzycznym,
 • współpraca z firmami zewnętrznymi, jak drukarnie i agencje reklamowe w zakresie
  działań marketingowych, promocyjnych i reklamowych,
 • pełna i odpowiedzialna współpraca z kanałami marketingowymi Miasta Krakowa;
 • pozyskiwanie partnerów i sponsorów oraz współpraca z nimi.

 

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe, preferowane kierunkowe w zakresie marketingu i reklamy,
 • praktyczna znajomość z zakresu marketingu i PR,
 • wiedza z zakresu kreowania wizerunku instytucji artystycznej i projektów,
 • doświadczenie w promocji wydarzeń kulturalnych i eventów,
 • bardzo dobra znajomość polszczyzny ‒ w tym literackiej ‒ zasad korekty, składu i edycji
  tekstów oraz tzw. „lekkie pióro”,
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego ‒ w mowie i piśmie,
 • znajomość nowoczesnych narzędzi niezbędnych do organizacji pracy zespołowej,
  np. z pakietu aplikacji Google/Gmail,
 • dobra znajomość obsługi komputera i urządzeń biurowych (w tym biegła znajomość
  pakietu MS Office i programów graficznych, np. Adobe Photoshop/ Adobe),
 • znajomość realiów branży reklamowej (reklama prasowa, outdoorowa, radiowa,
  telewizyjna),
 • samodzielność, dobra organizacja pracy, umiejętność pracy pod presją czasu oraz
  dyspozycyjność,
 • umiejętność pracy w zespole

 

Mile widziane:

 • zmysł estetyczny, znajomość prawideł typografii, składu oraz edycji tekstu i grafiki,
 • znajomość specyfiki funkcjonowania instytucji kultury,
 • znajomość terminologii muzycznej,
 • wiedza w zakresie organizacji i funkcjonowania orkiestry lub innego zespołu
  artystycznego oraz projektów i przedsięwzięć z sektora kultury,
 • doświadczenie we współpracy z mediami,

 

Oferujemy warunki pracy:

 • umowa o pracę,
 • ciekawa i dynamiczna praca w jednej z wiodących instytucji muzycznych w kraju,
 • duże możliwości rozwoju zawodowego i zdobywania specjalistycznej wiedzy,
 • narzędzia niezbędne do wykonywania pracy,
 • praca w młodym, dynamicznym zespole i kontakt z artystami światowego formatu
  reprezentującymi różne dziedziny sztuki,
 • możliwość wyjazdów zagranicznych i krajowych.
  Wymagane dokumenty:
 • CV wraz z klauzulą zawierającą zgodę na przetwarzanie danych osobowych,
 • list motywacyjny zawierający propozycję działań adekwatnych dla zakresu stanowiska.

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV wraz z klauzulą zawierającą zgodę na przetwarzanie
danych osobowych (http://sinfonietta.pl/dane-osobowe/) na adres mailowy:
oleksy@sinfoniettacracovia.com do dn. 27.12. 2021 r.
z dopiskiem: Specjalista ds. promocji i komunikacji marki

 

Orkiestra Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa „Sinfonietta Cracovia”

Specjalista ds. promocji, marketingu i organizacji widowni

 

Miejsce pracy: Kraków

Początki dziejów Orkiestry Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa „Sinfonietta Cracovia” wiążą się ściśle z powstaniem zespołu Młodzi Kameraliści Krakowscy. Wysokie umiejętności, zaangażowanie muzyków i świeżość interpretacji przy życzliwym wsparciu Państwa Elżbiety i Krzysztofa Pendereckich zaowocowały w 1994 roku nadaniem zespołowi statusu orkiestry miejskiej w formie samorządowej instytucji kultury. Orkiestra stale współpracuje z plejadą najwybitniejszych artystów z całego świata,  kreuje nowatorskie przedsięwzięcia promujące muzykę nową i nie tylko, stopniowo wyrastając na jeden z najbardziej dynamicznych europejskich zespołów, szczególnie ceniony za mistrzowskie wykonania muzyki współczesnej. Instytucja przygotowuje się do działalności artystycznej w budowanej nowej siedzibie, zwanej Krakowskim Centrum Muzyki.

 

Do obowiązków osoby zatrudnionej na stanowisku należeć będzie przede wszystkim:

 • kreowanie pozytywnego wizerunku instytucji i Orkiestry,
 • opracowywanie działań marketingowych i promocyjnych do całości działań Orkiestry,
 • realizacja zaplanowanych projektów wydawniczych, promocyjnych i reklamowych,
 • opracowanie koncepcji, organizacja i nadzór merytoryczny nad wszelkimi formami reklamy wizualnej instytucji i Orkiestry,
 • redakcja i aktualizacja witryny internetowej oraz mediów społecznościowych instytucji,
  w tym w formule spójnej ogólnej strategii komunikacji,
 • monitorowanie mediów i partnerska współpraca z nimi,
 • współpraca z innymi instytucjami kultury, partnerami zewnętrznymi, krytykami sztuki,
 • przygotowywanie wszelkich druków promocyjnych i publikacji, spotów i materiałów audio – video i multimedialnych,
 • opracowywanie koncepcji i redagowanie tekstów promocyjnych,
 • negocjowanie warunków ekspozycji, publikacji i emisji przygotowanych materiałów promocyjnych,
 • internetowy kolportaż materiałów promocyjnych w ramach wszelkich dostępnych kanałów, w szczególności dostarczanie informacji mediom: prasie internetowej
  i tradycyjnej, telewizji, stacjom radiowym, branżowym periodykom muzycznym,
 • współpraca z kontrahentami, partnerami, mediami oraz osobami zainteresowanymi ofertą kulturalną Instytucji,
 • aktywne pozyskiwanie publiczności na koncerty realizowane przez Orkiestrę,
 • zarządzanie sprzedażą biletów na wydarzenia instytucji, utrzymywanie kontaktów
  z bileteriami, partnerami dystrybuującymi bilety oraz partnerami Orkiestry w zakresie świadczeń biletowych, w tym sprzedażą własną,
 • angażowanie bileterów, szatniarzy i pracowników obsługi publiczności oraz organizacja ich pracy,
 • dystrybucja i potwierdzanie zaproszeń,
 • pełna i odpowiedzialna współpraca z kanałami marketingowymi Miasta Krakowa.

 

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe, preferowane kierunkowe w zakresie marketingu i reklamy,
 • znajomość specyfiki funkcjonowania instytucji kultury,
 • kreatywność,
 • praktyczna znajomość z zakresu marketingu i PR,
 • wiedza z zakresu kreowania wizerunku instytucji i projektów,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • doświadczenie we współpracy z mediami (mile widziane),
 • dobra znajomość obsługi komputera i urządzeń biurowych (w tym biegła znajomość pakietu MS Office i programów graficznych, np. Adobe Photoshop/ Adobe),
 • doświadczenie w promocji wydarzeń kulturalnych i eventów,
 • znajomość realiów branży reklamowej (reklama prasowa, outdoorowa, radiowa, telewizyjna),
 • bardzo dobra znajomość polszczyzny w tym literackiej zasad korekty, składu i edycji tekstów oraz tzw. „lekkie pióro”,
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,
 • znajomość nowoczesnych narzędzi niezbędnych do organizacji pracy zespołowej, np.
  z pakietu aplikacji Google/Gmail,
 • umiejętność pracy pod presją czasu oraz dyspozycyjność,
 • zmysł estetyczny, znajomość prawideł typografii, składu oraz edycji tekstu i grafiki,
 • wiedza w zakresie organizacji i funkcjonowania orkiestry lub innego zespołu artystycznego oraz projektów i przedsięwzięć z sektora kultury,
 • znajomość terminologii muzycznej.

 

Oferujemy warunki pracy:

 • umowa o pracę,
 • ciekawa i dynamiczna praca w jednej z wiodących instytucji muzycznych w kraju,
 • duże możliwości rozwoju zawodowego i zdobywania specjalistycznej wiedzy,
 • możliwości awansu,
 • narzędzia niezbędne do wykonywania pracy,
 • praca w młodym, dynamicznym zespole i kontakt z artystami światowego formatu reprezentującymi różne dziedziny sztuki,
 • możliwość wyjazdów zagranicznych i krajowych.

 

Wymagane dokumenty:

 • CV wraz z klauzulą zawierającą zgodę na przetwarzanie danych osobowych,
 • list motywacyjny zawierający propozycję działań adekwatnych dla zakresu stanowiska.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV wraz z klauzulą zawierającą zgodę na przetwarzanie danych osobowych (http://sinfonietta.pl/dane-osobowe/) na adres mailowy :

 

oleksy@sinfoniettacracovia.com do dn. 30.09.2021 r.

z dopiskiem: promocja, marketing i organizacja widowni

Facebook
Twitter
YouTube
Instagram