ładowanie strony

DANE OSOBOWE

Szanowni Państwo,

 

w związku z obowiązkami wynikającymi z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej: „RODO”, chcielibyśmy przekazać Państwu podstawowe informacje o tym, jak wykorzystujemy pozyskane dane osobowe.

 

[Administrator Danych Osobowych] Administratorem danych osobowych osób wskazanych poniżej jest Orkiestra Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa Sinfonietta Cracovia z siedzibą w Krakowie, adres: ul. W. Łokietka 14, 30-010 Kraków, wpisana do rejestru instytucji kultury Gminy Kraków pod numerem 17, NIP: 9451433094, REGON: 350736017, tel. +48 (12) 416 70 75, fax. +48 (12) 416 70 78, e-mail: office@sinfoniettacracovia.com, dalej jako „Administrator”.

 

[Inspektor] Administrator celem prawidłowego przestrzegania zasad ochrony danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych i następujący punkt kontaktowy dla osób, których dane dotyczą: Inspektor Ochrony Danych, Orkiestra Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa Sinfonietta Cracovia, ul. W. Łokietka 14, 30-010 Kraków, adres e-mail: iod@sinfoniettacracovia.com.

 

Klauzule informacyjne dla poszczególnych kategorii osób:

 

  1. Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy/współpracy;
  2. Klauzula informacyjna dla artystów doangażowywanych;
  3. Klauzula informacyjna dla klientów i kontrahentów;
  4. Klauzula informacyjna dla osób kontaktowych;
  5. Klauzula informacyjna dla uczestników koncertów i innych wydarzeń z udziałem organizatora – zgłoszenie uczestnictwa;
  6. Klauzula informacyjna dla uczestników koncertów i innych wydarzeń z udziałem organizatora – wykorzystanie wizerunku;
  7. Klauzula informacyjna dla rodziców dzieci biorących udział w cyklu koncertów dziecięcych „Sinfonietka”.

 

Niezależnie od zamieszczenia ww. klauzul informacyjnych na stronie internetowej, Administrator realizuje obowiązki informacyjne wynikające z RODO w sposób ciągły w bezpośrednim kontakcie z osobami, których dane dotyczą.

 

Jeżeli nie znajdujesz wyżej klauzuli informacyjnej dotyczącej Ciebie, chociaż masz podejrzenie, że przetwarzamy Twoje dane osobowe, prosimy skontaktuj się z nami, abyśmy mogli przekazać Ci dokładną informację dotyczącą tego, w jakim zakresie przetwarzamy Twoje dane osobowe.

Facebook
Twitter
YouTube
Instagram