ładowanie strony

Dyrektor

Krzysztof Markiel – p.o. Dyrektora

 

Krzysztof Markiel w trakcie swojej wieloletniej pracy zawodowej zajmował kluczowe stanowiska w administracji samorządowej oraz w instytucjach kultury.

W latach 1996-1999 był najpierw zastępcą dyrektora, a następnie dyrektorem wydziału kultury Urzędu Miasta Krakowa. W tym okresie współpracował przy implementacji projektu Europejska Stolica Kultury – Kraków 2000 oraz przy tworzeniu strategii miasta na rzecz „miejsc dla sztuki
i twórców” oraz najważniejszych festiwali, nagród i stypendiów. Odpowiadał za wprowadzenie budżetu zadaniowego w gminnych instytucjach kultury. Kolejno był zastępcą dyrektora do spraw administracyjnych w Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie (1999 r.). Następnie, od początku powstania samorządu województwa, w okresie od 1999-2019, czyli przez 20 lat, pracował jako Dyrektor Departamentu w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego mają we właściwościach kompetencyjnych sprawy kultury, dziedzictwa narodowego, edukacji i turystyki.

W tym czasie był odpowiedzialny za kreowanie i wdrażanie skutecznych mechanizmów optymalizujących zarządzanie w sektorze kultury, właściwe nadzorowanie regionalnych instytucji kultury, rozwój przemysłów kultury i wiedzy, rynkowe zorientowanie zarządzania zasobem kultury i dziedzictwa kulturowego. Inicjował wiele nagród z dziedziny kultury, współtworzył Fundusz Filmowy i filmotekę,  Theatrum Musicum czy Jazz it up!. Odpowiadał za utworzenie nowych instytucji kultury w regionie, a więc za wszelkie kwestie formalne, prawne i finansowe. W zakresie odpowiedzialności znalazły się – z powodzeniem zaplanowane i zrealizowane – kluczowe inwestycje sektora kultury w Małopolsce – m.in. Opera Krakowska, Cricoteka, Muzeum Lotnictwa, Małopolski Ogród Sztuki, Europejskie Centrum Muzyki K. Pendereckiego w Lusławicach, Muzeum Dom Rodzinny Jana Pawła II, Centrum Sztuki w Mościcach, Teatr Witkacego, Centrum Kultury Sokół,  regionalne muzea i skanseny oraz liczne zadania modernizacyjne infrastruktury instytucji oraz tzw. miękkie o znacznym wymiarze finansowym (ponad 1 mld zł). Jest kreatorem idei Krakowskiego Centrum Muzyki.

Pracował przy opracowywaniu kolejnych strategie rozwoju województwa małopolskiego, programów sektorowych, programów operacyjnych dotyczących wdrażania funduszy europejskich (Unii Europejskiej, EOG, Interreg) w regionie, programów opieki nad dziedzictwem, rozwoju kultury, turystyki i systemu edukacji.

Przez lata dał się poznać jako aktywny współpracownik (warsztaty, szkolenia, wykłady) Narodowego Centrum Kultury, Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, Instytutu Spraw Publicznych, Instytutu Kultury Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Związku Powiatów Polskich Związku Miast Polskich. Jest także współautorem opracowania eksperckiego dla Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w zakresie zarządzania kulturą i jej finansowania pt. „Finansowanie kultury i zarządzanie instytucjami kultury” (2009 r.). Ze względu na znajomość zagadnień zarządzania instytucjami kultury był członkiem rad muzealnych i rad programowych instytucji kultury, uczestnikiem wielu konferencji i debat. Ponadto posiadał uprawnienia czynnego eksperta i asesora ds. funduszy europejskich (infrastruktura kultury i turystyka) Ministerstwa Rozwoju Regionalnego oraz samorządu województwa małopolskiego. Odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi przez Prezydenta RP.

Trwale współpracuje ze Związkiem Miast Polskich w ramach eksperckich, modelowanych
i innowacyjnych projektów z samorządami lokalnymi: Program Rozwoju Lokalnego (EOG) oraz Centrum Wsparcia Doradczego.

Facebook
Twitter
YouTube
Instagram