ładowanie strony

Egzamin do orkiestry

DYREKTOR

ORKIESTRY STOŁECZNEGO KRÓLEWSKIEGO MIASTA KRAKOWA

SINFONIETTA CRACOVIA
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKA PRACY:

1. ALTÓWKA – MUZYK ORKIESTROWY — LIDER SEKCJI/ZASTĘPCA LIDERA

2. ALTÓWKA — MUZYK ORKIESTROWY TUTTI

 

 

1. Wymagania formalne:
• bardzo dobra gra na instrumencie — altówka,
• wykształcenie wyższe kierunkowe lub w trakcie studiów,
• umiejętność pracy w zespole.

 

2. Wymagania dodatkowe:
• mile widziana dobra znajomość języka angielskiego.

 

3. Zakres obowiązków:
Ad. 1 – 1 etat w charakterze muzyka orkiestrowego lidera sekcji altówek (w podziale:
50% w charakterze lidera , 50% w charakterze zastępcy lidera),
Ad. 2 – 1 etat w charakterze muzyka orkiestrowego tutti sekcji altówek.

 

4. Warunki pracy i płacy:
• rodzaj umowy — umowa o pracę,
• wymiar czasu pracy — pełny etat,
• miejsce pracy — siedziba Orkiestry Sinfonietta Cracovia z siedzibą w Krakowie przy ul.
Łokietka 14 oraz sale koncertowe,
• godziny pracy — zgodnie z miesięcznym harmonogramem.

 

5. Wymagane dokumenty:

– zgłoszenie winno obejmować CV wraz z określeniem stanowiska, na które kandydat
rekrutuje,

 

Rekrutacja na oba stanowiska odbędzie się w ramach jednego procesu rekrutacyjnego —
przesłuchania. Istnieje możliwość aplikowania na oba stanowiska lub na jedno z nich, co
należy wyraźnie zaznaczyć w zgłoszeniu rekrutacyjnym

 

– pisemne oświadczenie następującej treści:

 

Ja niżej podpisany / podpisana wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Orkiestrę
Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa SINFONIETTA CRACOVIA z siedzibą w
Krakowie przy ul. Łokietka 14, moich danych osobowych zawartych w CV i wszelkich innych
złożonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych na potrzeby bieżącego procesu
rekrutacyjnego oraz na potrzeby przyszłych rekrutacji do czasu cofnięcia zgody.

 

Oświadczam, iż zostałem poinformowany/a, iż wyrażenie zgody jest dobrowolne oraz że
mam prawo w dowolnym momencie wycofać wyrażoną przeze mnie zgodę, a wycofanie
zgody może nastąpić przez moje jednostronne oświadczenie i nie wpływa na zgodność z
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Data i podpis

– list motywacyjny

 

 

6. Termin i miejsce składania dokumentów:
Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 29.10.2019 roku. Zgłoszenia należy wysyłać:
– pocztą elektroniczną na adres office@sinfoniettacracovia.com, w tytule:

 

Ad. 1. Altówka — przesłuchanie na stanowisko muzyka orkiestrowego, lidera sekcji,
lub/i
Ad. 2. Altówka — przesłuchanie na stanowisko muzyka orkiestrowego tutti.

 

– lub za pośrednictwem poczty na adres:

 

Orkiestra Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa SINFONIETTA CRACOVIA
ul. Łokietka 14
30-010 Kraków

 

z dopiskiem:

Ad. 1 Altówka — przesłuchanie na stanowisko muzyka orkiestrowego, lidera sekcji,
Ad. 2 Altówka — przesłuchanie na stanowisko muzyka orkiestrowego tutti.

 

Rekrutacja na oba stanowiska odbędzie się w ramach jednego procesu rekrutacyjnego
— przesłuchania. Istnieje możliwość aplikowania na oba stanowiska lub na jedno z
nich, co należy wyraźnie zaznaczyć w zgłoszeniu rekrutacyjnym.

Dokumenty powinny zawierać życiorys zawodowy z opisem dotychczasowych osiągnięć
artystycznych oraz klauzulę o przetwarzaniu danych osobowych.

 

Przesłuchania odbędą się 30.11.2019 28.11.2019 roku w siedzibie Orkiestry (ul. Łokietka 14, Kraków).
Na przesłuchania zaproszeni zostaną kandydaci wybrani na postawie nadesłanych CV,
spełniający wymogi formalne, powiadomieni przez biuro orkiestry.

 

Program przesłuchań:
Franz Anton Hoffmeister — Koncert D-dur, część I (z kadencją)
lub
Carl Stamitz — Koncert D-dur op. 1, część I (z kadencją P. Klengla)

 

ORAZ

 

Béla Bartók — Koncert na altówkę, część I
lub
Krzysztof Penderecki — Koncert na altówkę (całość)
lub
William Turner Walton — Koncert na altówkę, część I
lub
Paul HindemithDer Schwanendreher, część I
lub
Franz Schubert — Sonata a-moll Arpeggione, część I
lub
Michaił Glinka — Sonata niedokończona, część I

 

ORAZ

 

PARTIE ORKIESTROWE:

1. W.A. Mozart — Symfonia nr 35 D-dur (Haffnerowska) KV 385
2. L. v. Beethoven — III Symfonia op. 55
3. F. Mendelssohn-Bartholdy — IV Symfonia A-dur (Włoska) op. 90, część II
4. F. Mendelssohn-Bartholdy — IV Symfonia A-dur (Włoska) op. 90, część IV
5. B. Bartók — Divertimento, część II
6. S. Prokofiew — I Symfonia D-dur (Klasyczna) op. 25
7. G. Bacewicz — Koncert na orkiestrę smyczkową
8. K. Penderecki — Sinfonietta per archi, część I
9. K. Penderecki — Sinfonietta per archi, część II

 

ALTÓWKA — PARTIE ORKIESTROWE.PDF

 

Program może ulec zmianie.

 

 

 

 

 

 

Facebook
Twitter
YouTube
Instagram