ładowanie strony

Egzamin do orkiestry

PRZESŁUCHANIA NA STANOWISKO

 

ALTÓWKA: lider sekcji, muzyk solista
ALTÓWKA: muzyk tutti
KONTRABAS: lider sekcji, muzyk solista
Przesłuchania odbędą się w dniach 29 marca 2017 r. (altówka)
oraz 30 marca 2017 r. (kontrabas)

 

Zgłoszenia należy wysyłać na adres siedziby orkiestry lub pocztą elektroniczną: office@sinfoniettacracovia.com
z dopiskiem Przesłuchanie na stanowisko: (nazwa stanowiska).

 

Zgłoszenie powinno zawierać życiorys zawodowy z opisem dotychczasowych osiągnięć artystycznych oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922).

 

Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 6 marca 2017 roku.

Na przesłuchania zaproszeni zostaną wybrani kandydaci, powiadomieni przez biuro orkiestry.

 

ALTÓWKA ‒ PRZESŁUCHANIE

Lider sekcji / muzyk solista oraz muzyk tutti

29 MARCA 2017

 

Franz Anton Hoffmeister – Koncert D-dur, część I (z kadencją)

lub

Carl Stamitz – Koncert D-dur op. 1, część I (z kadencją P. Klengla)

 

ORAZ

 

Béla Bartók – Koncert na altówkę, część I

lub

Krzysztof Penderecki – Koncert na altówkę (całość)

lub

William Turner Walton – Koncert na altówkę, część I

lub

Paul Hindemith – Der Schwanendreher, część I

 

ORAZ

PARTIE ORKIESTROWE

 

1. W. A. Mozart ‒ Symfonia nr 35 D-dur („Haffnerowska”) KV 385

2. A. Wranitzky ‒ Kwintet smyczkowy g-moll op. 8 nr 2 (Viola I)

3. L. v. Beethoven ‒ III Symfonia op. 55

4. F. Mendelssohn-Bartholdy ‒ IV Symfonia A-dur („Włoska”) op. 90, część II

5. F. Mendelssohn-Bartholdy ‒ IV Symfonia A-dur („Włoska”) op. 90, część IV

6. B. Bartók ‒ Divertimento, część II

7. S. Prokofiew ‒ I Symfonia D-dur („Klasyczna”) op. 25

8. G. Bacewicz ‒ Koncert na orkiestrę smyczkową

9. K. Penderecki ‒ Sinfonietta per archi, część I

10. K. Penderecki ‒ Sinfonietta per archi, część II

11. K. Penderecki ‒ Sinfonietta nr 3

 

DO POBRANIA:

ALTÓWKA REPERTUAR

ALTÓWKA PARTIE ORKIESTROWE

 

Wszystkie osoby biorące udział w przesłuchaniu ‒ zarówno kandydaci aplikujący na stanowisko lidera sekcji, jak i muzyka tutti ‒ zobowiązane są do przygotowania całości repertuaru.

Orkiestra zapewnia kandydatom akompaniatora.

 

KONTRABAS ‒ PRZESŁUCHANIE

Lider sekcji / muzyk solista

30 MARCA 2017

 

K. D. von Dittersdorf ‒ Koncert na kontrabas E-dur (D-dur) (część I z kadencją)

lub

J. B. Vanhal ‒ Koncert na kontrabas (część I z kadencją)*

 

* ‒ uprzejmie prosimy o informację, w jakiej tonacji będą Państwo wykonywać utwór

 

ORAZ

 

S. Koussevitzky ‒ Koncert na kontrabas op. 3 (część I i II)

lub

G. Bottesini ‒ Koncert na kontrabas h-moll nr 2 (część I i II)

lub

G. Bottesini ‒ Koncert na kontrabas fis-moll nr 1 (część I i II)

lub

S. B. Poradowski ‒ Koncert na kontrabas i orkiestrę op. 26 (część I i II)

lub

E. Tubin ‒ Koncert na kontrabas (część I i II)

lub

N. Rota ‒ Divertimento Concertante na kontrabas i orkiestrę (część I i II)

lub

F. Schubert ‒ Sonata a-moll Arpeggione, D. 821 (część I)

 

ORAZ

PARTIE ORKIESTROWE

 

1. J. S. Bach ‒ Koncert skrzypcowy E-dur BWV 1042

2. W. A. Mozart ‒ Wesele Figara, KV 492

3. W. A. Mozart ‒ Symfonia nr 40 g-moll, KV 550

4. W. A. Mozart ‒ Symfonia nr 41 C-dur, KV 551

5. L. van Beethoven ‒ VII Symfonia op. 92

6. F. Mendelssohn-Bartholdy ‒ IV Symfonia A-dur op. 90 („Włoska”)

7. P. Czajkowski ‒ Serenada na orkiestrę smyczkową C-dur op. 48

8. P. Czajkowski ‒ Suita z Dziadka do orzechów (Trepak) op. 71a

9. K. Penderecki ‒ Sinfonietta nr 3

10. J. Haydn ‒ Symfonia nr 31 D-dur, Hob. I:31

11. G. Mahler ‒ I Symfonia D-dur

12. I. Strawiński ‒ Pulcinella*

13. I. Strawiński ‒ Pulcinella (fortepian)

 

* ‒ Pulcinellę Strawińskiego należy wykonywać z akompaniamentem fortepianu.

 

DO POBRANIA: 

KONTRABAS REPERTUAR

KONTRABAS PARTIE ORKIESTROWE

 

Całość repertuaru należy wykonywać w stroju solowym.

Orkiestra zapewnia kandydatom akompaniatora.