ładowanie strony

Egzamin do orkiestry

DYREKTOR

ORKIESTRY STOECZNEGO KRLEWSKIEGO MIASTA KRAKOWA SINFONIETTA CRACOVIA

OGASZA NABR

NA WOLNE STANOWISKO PRACY:

WIOLONCZELA ? MUZYK TUTTI

 

 

1. Wymagania formalne

? bardzo dobra gra na instrumencie ? wiolonczela,

? wyksztacenie wysze kierunkowe,

? umiejtno pracy w zespole.

 

2. Wymagania dodatkowe

? mile widziana bardzo dobra znajomo jzyka angielskiego.

 

3. Zakres obowizkw

? gra w orkiestrze w charakterze muzyka tutti na instrumencie wiolonczela.

 

4. Warunki pracy i pacy:

? rodzaj umowy ? umowa o prac,

? wymiar czasu pracy ? do uzgodnienia,

? miejsce pracy ? siedziba Orkiestry ?Sinfonietta Cracovia? z siedzib w Krakowie przy ul. Papierniczej 2,

? godziny pracy ? zgodnie z harmonogramem.

 

5. Wymagane dokumenty:

? zgoszenie winno obejmowa CV wraz z pisemnym owiadczeniem nastpujcej treci:

 

Ja niej podpisany / podpisana wyraam zgod na przetwarzanie przez Orkiestr Stoecznego Krlewskiego Miasta Krakowa SINFONIETTA CRACOVIA z siedzib w Krakowie przy ul. Papierniczej 2, moich danych osobowych zawartych w CV i wszelkich innych zoonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych na potrzeby biecego procesu rekrutacyjnego oraz na potrzeby przyszych rekrutacji do czasu cofnicia zgody.

Owiadczam, i zostaem poinformowany/a, i wyraenie zgody jest dobrowolne oraz e mam prawo w dowolnym momencie wycofa wyraon przeze mnie zgod, a wycofanie zgody moe nastpi przez moje jednostronne owiadczenie i nie wpywa na zgodno z prawem przetwarzania, ktrego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Data i podpis

 

? list motywacyjny.

 

6. Termin i miejsce skadania dokumentw:

Zgoszenia przyjmowane bd do dnia13 lutego 2019roku.

Zgoszenia naley wysya poczt elektroniczn na adres: office@sinfoniettacracovia.com, z dopiskiem Wiolonczela – konkurs na stanowisko muzyka tutti.

lub za porednictwem poczty na adres:

Orkiestra Stoecznego Krlewskiego Miasta Krakowa SINFONIETTA CRACOVIA

ul. Papiernicza 2

31-221 Krakw

 

z dopiskiemWiolonczela ? konkurs na stanowisko muzyka tutti.

 

Powinny zawiera yciorys zawodowy z opisem dotychczasowych osigni artystycznych oraz klauzul o przetwarzaniu danych osobowych.

 

Przesuchania odbd si19 marca 2019roku w Krakowie. Na przesuchania zaproszeni zostan kandydaci wybrani na postawie nadesanych CV, speniajcy wymogi formalne, powiadomieni przez biuro orkiestry.

 

7. Ilo etatw
1 etat

 

8. Inne

Przesuchania wiolonczela tutti:

J. S. Bach ? dowolne preludium (6 Suit na wiolonczel solo)

J. Haydn ? Koncert D ? dur Hob. VIIb/2 op. 101 (cz I + kadencja M. Gendrona)

J. Brahms ? Sonata wiolonczelowa e-moll op. 38 (cz I) lub F-dur op. 99 (cz I)

 

Partie orkiestrowe:

I. W.A. Mozart ? Symfonia C-dur ?Jowiszowa? KV 551 cz. IV t. 46-71 oraz t. 94-157

II. L. van Beethoven ? V Symfonia c-moll op. 67 cz. II t. 98-106, t. 114-123 oraz cz. IV t. 453-462

III. F. Mendelssohn ? IV Symfonia A-dur op. 90 cz. I t. 25-51, t. 261-285 i cz. IV t. 32-52

IV. P. Czajkowski ? Souvenir de Florence op. 70 cz. II od Tempo primo do litery F

V. B. Bartok ? Divertimento na orkiestr smyczkow Sz. 113 cz. I t. 80-95 oraz cz. III t. 184-221

VI. K. Penderecki ? Sinfonietta per archi nr 1 cz. II caa

VII. B. Britten ? Wariacje na temat Franka Bridge?a, Marsz oraz Fuga od numeru 30 do numeru 31.

 

MATERIAY ORKIESTROWE ? PLIK PDF

 

 

 

 

 

 

Facebook
Twitter
YouTube
Instagram