ładowanie strony

KONKURS KOMPOZYTORSKI

Midzynarodowy Konkurs Kompozytorski

Sinfonietta per Sinfonietta

 

pod honorowym Patronatem
Prof. Krzysztofa Pendereckiego

 

 

 

 

Z radoci informujemy, e rozstrzygnity zosta 5. Midzynarodowy Konkurs KompozytorskiSinfonietta per Sinfoniettapod honorowym patronatem prof. Krzysztofa Pendereckiego.
W obradachjuryuczestniczyli:

 

  • Joanna Wnuk-Nazarowa,
  • Eugeniusz Knapik,
  • Marcel Chyrzyski,
  • Jurek Dyba.

 

Laureatem I nagrody zosta PanTomasz Citak(Polska), nagrodzony za utwrSinfonietta jubileuszowa: Akira. Jury podjo rwnie decyzj o przyznaniu wyrnienia PanuYoungkwang Yang(Korea Pd.) za utwrJubilee Sinfonietta: Per Aspera ad Astra.
Jednoczenie informujemy, epremierowe wykonaniekompozycji laureata I nagrody, Pana Tomasza Citaka, odbdzie si w dniu2 lipca 2019rokuw trakcie koncertuZa wolno nasz i waszw ramach jubileuszowej, V edycji Sinfonietta Festival (Galeria Sztuki Polskiej XIX wieku w Sukiennicach ? oddzia MNK, godz. 19.00).
Pragniemy serdecznie pogratulowa laureatowi I nagrody oraz autorowi wyrnionej i podzikowa wszystkim twrcom, ktrzy wzili udzia w tegorocznej edycji Konkursu.

 

 

 

REGULAMIN MIDZYNARODOWEGO KONKURSU KOMPOZYTORSKIEGO
SINFONIETTA PER SINFONIETTA POD HONOROWYM PATRONATEM

PROF. KRZYSZTOFA PENDERECKIEGO

 

 

1. Organizatorem Konkursu jest Orkiestra Stoecznego Krlewskiego Miasta Krakowa Sinfonietta Cracovia.

 

2. Celem Konkursu jest promocja modych kompozytorw oraz poszerzenie repertuaru na orkiestr smyczkow.

 

3. Przedmiotem Konkursu jest skomponowanie utworu zatytuowanego ?Sinfonietta jubileuszowa? na orkiestr smyczkow o skadzie nieprzekraczajcym iloci osb: 6-5-4-4-1 i czasie trwania od 7 do 12 minut.

 

4. Utwr zgoszony do Konkursu moe zosta opatrzony podtytuem.

 

5. Uczestnikami Konkursu mog by osoby poniej 40 roku ycia.

 

6. Utwr zgoszony do Konkursu nie moe by uprzednio publikowany ani nagrodzony na innym konkursie.

 

7. Kady uczestnik moe zgosi do Konkursu nie wicej ni dwa utwory.

 

8. Na konkurs naley przesa anonimowo, w zaklejonej kopercie oznaczonej godem sownym bd cyfrowym:

 

  • trzy egzemplarze partytury kadego utworu (wraz z materiaami ? gosami),
  • pendrive z elektronicznym zapisem partytury (w formacie PDF; obowizuje komputerowy skad nut) oraz audialnej symulacji ksztatu brzmieniowego kompozycji.

 

9. Do zapiecztowanej koperty z partyturami oraz pendrive?m naley doczy drug, opisan tym samym godem kopert, zawierajc: Kart zgoszenia, podpisane Owiadczenia kompozytora oraz Klauzul dot. przetwarzania danych osobowych, ktre stanowi odpowiednio Zaczniki 1, 2 oraz 3 do Regulaminu ? dostpnego rwnie na stronie internetowej Organizatora: www.sinfonietta.pl.

 

10. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpatnego wykorzystania partytury i materiaw podczas wykona nagrodzonych lub wyrnionych utworw oraz do dokonania rejestracji wykona utworw do celw promocyjnych i archiwalnych na zasadach okrelonych w Zaczniku nr 2 (Owiadczenia).

 

11. Materiay na Konkurs naley dostarczy do siedziby Organizatora:

 

Orkiestra Stoecznego Krlewskiego Miasta Krakowa Sinfonietta Cracovia

ul. W. okietka 14, 30-010 Krakw.
z dopiskiem: Konkurs Kompozytorski ?Sinfonietta per Sinfonietta”.

 

do dnia 19 czerwca 2019 roku (decyduje data wpywu).

 

 

12. Do Jury Konkursu zaproszone s uznane autorytety w dziedzinie kompozycji:

 

  • Joanna Wnuk-Nazarowa,
  • Eugeniusz Knapik,
  • Marcel Chyrzyski,
  • Jurek Dyba.

 

13. Informacje o laureatach Konkursu i nagrodzonych utworach podane zostan na stronie Organizatora:
www.sinfonietta.pl, do dnia 26 czerwca 2019 roku.

 

14. Nagrod w Konkursie jest premierowe wykonanie zwyciskiego utworu ?Sinfonietta jubileuszowa? w trakcie Sinfonietta Festival w Krakowie i kolejne wykonania w sezonie artystycznym 2019/2020 oraz profesjonalna rejestracja audiowizualna wykonania premierowego.

 

15. Jury ma prawo do dowolnego podziau nagrd (w tym take do przyznania wyrnie oraz nagrd specjalnych).

 

16. Decyzje Jury s ostateczne.

 

17. Partytury nagrodzone lub wyrnione przejd na wasno Organizatora. Partytury kompozycji nienagrodzonych w konkursie bdzie mona odebra w siedzibie Organizatora do koca wrzenia 2019 roku.

 

18. Laureaci nagrd przyznanych w Konkursie zobowizani s do umieszczania penej nazwy wyrnionego utworu oraz informacji o okolicznociach jego powstania we wszelkich ewentualnych wydaniach nutowych nagrodzonej kompozycji oraz wszelkich innych odsyajcych do zestawieniach (np. strony Wikipedii etc.): ,,Utwr powsta na na potrzeby Midzynarodowego Konkursu Kompozytorskiego ?Sinfonietta per Sinfonietta? zorganizowanego przez Orkiestr Stoecznego Krlewskiego Miasta Krakowa Sinfonietta Cracovia”.

 

19. Zgoszenie na Konkurs jest jednoznaczne z akceptacj niniejszego Regulaminu Midzynarodowego Konkursu Kompozytorskiego ?Sinfonietta per Sinfonietta? pod honorowym patronatem prof. Krzysztofa Pendereckiego.

 

20. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do zmian Regulaminu, zmian w przebiegu Konkursu oraz do jego odwoania z przyczyn od niego niezalenych.

 

REGULAMIN KONKURSU.PDF

 

KARTA ZGOSZENIA.PDF

 

OWIADCZENIA I RODO.PDF

 

 

 

Facebook
Twitter
YouTube
Instagram