ładowanie strony

KONKURS KOMPOZYTORSKI

Międzynarodowy Konkurs Kompozytorski

Sinfonietta per Sinfonietta

 

pod honorowym Patronatem
Prof. Krzysztofa Pendereckiego

 

 

 

 

REGULAMIN MIĘDZYNARODOWEGO KONKURSU KOMPOZYTORSKIEGO
SINFONIETTA PER SINFONIETTA POD HONOROWYM PATRONATEM

PROF. KRZYSZTOFA PENDERECKIEGO

 

 

1. Organizatorem Konkursu jest Orkiestra Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa Sinfonietta Cracovia.

 

2. Celem Konkursu jest promocja młodych kompozytorów oraz poszerzenie repertuaru na orkiestrę smyczkową.

 

3. Przedmiotem Konkursu jest skomponowanie utworu zatytułowanego „Sinfonietta jubileuszowa” na orkiestrę smyczkową o składzie nieprzekraczającym ilości osób: 6-5-4-4-1 i czasie trwania od 7 do 12 minut.

 

4. Utwór zgłoszony do Konkursu może zostać opatrzony podtytułem.

 

5. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby poniżej 40 roku życia.

 

6. Utwór zgłoszony do Konkursu nie może być uprzednio publikowany ani nagrodzony na innym konkursie.

 

7. Każdy uczestnik może zgłosić do Konkursu nie więcej niż dwa utwory.

 

8. Na konkurs należy przesłać anonimowo, w zaklejonej kopercie oznaczonej godłem słownym bądź cyfrowym:

 

  • trzy egzemplarze partytury każdego utworu (wraz z materiałami ‒ głosami),
  • pendrive z elektronicznym zapisem partytury (w formacie PDF; obowiązuje komputerowy skład nut) oraz audialnej symulacji kształtu brzmieniowego kompozycji.

 

9. Do zapieczętowanej koperty z partyturami oraz pendrive’m należy dołączyć drugą, opisaną tym samym godłem kopertę, zawierającą: Kartę zgłoszenia, podpisane Oświadczenia kompozytora oraz Klauzulę dot. przetwarzania danych osobowych, które stanowią odpowiednio Załączniki 1, 2 oraz 3 do Regulaminu ‒ dostępnego również na stronie internetowej Organizatora: www.sinfonietta.pl.

 

10. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania partytury i materiałów podczas wykonań nagrodzonych lub wyróżnionych utworów oraz do dokonania rejestracji wykonań utworów do celów promocyjnych i archiwalnych na zasadach określonych w Załączniku nr 2 (Oświadczenia).

 

11. Materiały na Konkurs należy dostarczyć do siedziby Organizatora:

 

Orkiestra Stołecznego Królewskiego
Miasta Krakowa Sinfonietta Cracovia
ul. Papiernicza 2
31-221 Kraków
z dopiskiem: Konkurs Kompozytorski „Sinfonietta per Sinfonietta”.

 

do dnia 19 czerwca 2019 roku (decyduje data wpływu).

 

 

12. Do Jury Konkursu zaproszone są uznane autorytety w dziedzinie kompozycji:

 

  • Joanna Wnuk-Nazarowa,
  • Eugeniusz Knapik,
  • Marcel Chyrzyński,
  • Jurek Dybał.

 

13. Informacje o laureatach Konkursu i nagrodzonych utworach podane zostaną na stronie Organizatora:
www.sinfonietta.pl, do dnia 26 czerwca 2019 roku.

 

14. Nagrodą w Konkursie jest premierowe wykonanie zwycięskiego utworu „Sinfonietta jubileuszowa” w trakcie Sinfonietta Festival w Krakowie i kolejne wykonania w sezonie artystycznym 2019/2020 oraz profesjonalna rejestracja audiowizualna wykonania premierowego.

 

15. Jury ma prawo do dowolnego podziału nagród (w tym także do przyznania wyróżnień oraz nagród specjalnych).

 

16. Decyzje Jury są ostateczne.

 

17. Partytury nagrodzone lub wyróżnione przejdą na własność Organizatora. Partytury kompozycji nienagrodzonych w konkursie będzie można odebrać w siedzibie Organizatora do końca września 2019 roku.

 

18. Laureaci nagród przyznanych w Konkursie zobowiązani są do umieszczania pełnej nazwy wyróżnionego utworu oraz informacji o okolicznościach jego powstania we wszelkich ewentualnych wydaniach nutowych nagrodzonej kompozycji oraz wszelkich innych odsyłających doń zestawieniach (np. strony Wikipedii etc.): ,,Utwór powstał na na potrzeby Międzynarodowego Konkursu Kompozytorskiego „Sinfonietta per Sinfonietta” zorganizowanego przez Orkiestrę Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa Sinfonietta Cracovia”.

 

19. Zgłoszenie na Konkurs jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu Międzynarodowego Konkursu Kompozytorskiego „Sinfonietta per Sinfonietta” pod honorowym patronatem prof. Krzysztofa Pendereckiego.

 

20. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do zmian Regulaminu, zmian w przebiegu Konkursu oraz do jego odwołania z przyczyn od niego niezależnych.

 

REGULAMIN KONKURSU.PDF

 

KARTA ZGŁOSZENIA.PDF

 

OŚWIADCZENIA I RODO.PDF

 

 

 

Facebook
Twitter
YouTube
Instagram