ładowanie strony

Kurs Dyrygencki

MIDZYNARODOWY KURS DYRYGENCKI SINFONIETTY CRACOVII

Z PROFESOREM JORM PANUL

12-17.12.2017

 

 

 

 

 

Orkiestra Stoecznego Krlewskiego Miasta Krakowa Sinfonietta Cracovia zaprasza doudziau wmidzynarodowym kursie dyrygenckim prowadzonym przez Jorm Panul, ktry odbdzie si w dniach 12-17 grudnia 2017 roku wEuropejskim Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego w Lusawicach (90 km od Krakowa).

 

Niezwykle bogate dowiadczenie prof. Jormy Panuli sprawia, i cieszy si on godn pozazdroszczenia reputacj wybitnego pedagoga i niekwestionowanego autorytetu w zakresie dyrygentury orkiestrowej, czstokro wystpujcego w roli mentora dyrygentw pragncych doskonali swj warsztat. Prof. Panula wykada na Sztokholmskiej Akademii Krlewskiej, Kopenhaskiej Akademii Krlewskiej oraz Akademii Sibeliusa (1973-1994). By wieloletnim dyrektorem i dyrygentem czoowych orkiestr symfonicznych Finlandii (Orkiestra Filharmoniczna w Turku, Orkiestra Filharmoniczna w Helsinkach), czsto wystpowa rwnie jako dyrygent gocinny w Fiskiej Operze Narodowej oraz licznych salach koncertowych caego wiata. Cieszcy si midzynarodow renom artysta prowadzi kursy mistrzowskie w zakresie dyrygentury m.in. w Paryu, Londynie, Amsterdamie, Moskwie, Nowym Jorku i Sydney.

 

WARUNKI UCZESTNICTWA W KURSIE

 

 • Termin kursu: od 12 do 17 grudnia 2017 roku*.
 • Termin skadania aplikacji: do 15 listopada 2017 roku.

 

W kursie mog bra udzia dyrygentki i dyrygenci kadej narodowoci bez ogranicze wiekowych.

Przewidziany jest udzia dziesiciu aktywnych uczestnikw, ktrzy zostan wybrani przez prof. Jorm Panul na podstawie oceny nadesanego materiau audiowizualnego prezentujcego prac aplikanta z orkiestr.

 

*W dniu 12 grudnia kursanci zostan zakwaterowani w ECM w Lusawicach, tego dnia odbdzie si rwnie spotkanie organizacyjne. Prby z orkiestr rozpoczn si w dniu 13 grudnia 2017 r.

 

UCZESTNICY AKTYWNI

 

Aktywni uczestnicy zostan wybrani przez prof. Jorm Panul na podstawie oceny udostpnionego przez kandydatw materiau audiowizualnego. Wszyscy aktywni uczestnicy w trakcie kursu bd dyrygowa Orkiestr Krlewskiego Stoecznego Miasta Krakowa Sinfonietta Cracovia.

 

Kady z aktywnych uczestnikw bdzie mia moliwo przeprowadzenia 20-minutowej prby kadego z dni prb ? za wyjtkiem dnia koncertu, kiedy odbdzie si jedynie prba generalna.
Wszystkie prby bd rejestrowane w formie audio-video, a nastpnie poddawane indywidualnej analizie i omawiane z uczestnikami przez Jorm Panul.

 

Uczestnicy koncertu finaowego zostan wybrani przez Maestro Jorm Panul. Po zakoczeniu
kursu kady z uczestnikw otrzyma pyt DVD z zapisem prowadzonych przez siebie prb oraz koncertu.

 

UCZESTNICY BIERNI

 

Bierni uczestnicy mog bra udzia we wszystkich prbach, koncertach, seminariach i analizach materiaw audiowizualnych odbywajcych si w ramach kursu.

 

REPERTUAR KURSU

 

1. Arnold Schoenberg ? Verklrte Nacht op. 4
2. Krzysztof Penderecki ? Sinfonietta per archi nr 1
3. Joseph Haydn ? Symfonia nr 44 Trauer-Sinfonie
4. Wolfgang Amadeus Mozart ? Uwertura do Wesela Figara, K. 492
5. Ludwig van Beethoven ? Uwertura do Tworw Prometeusza op. 43
6. Ludwig van Beethoven ? II Symfonia D-dur op. 36
7. Franz Schubert ? V Symfonia B-dur D. 485

 

Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w repertuarze.
Kady z aktywnych uczestnikw zobowizany jest do przygotowania penego programu kursu.

 

APLIKACJA

 

Aplikacja powinna zawiera CV kandydata oraz informacje kontaktowe (imi, nazwisko, adres, telefon, adres e-mail). Film z nagraniem prezentujcym prac aplikanta (nieduszy ni 10 minut) powinien by wysany wraz z aplikacj w formie linku do serwisw YouTube/Vimeo bd innego serwisu streamingowego. Zgosze naley dokonywa wysyajc aplikacj na adres siedziby orkiestry:

 

Orkiestra Stoecznego Krlewskiego Miasta Krakowa
Sinfonietta Cracovia
ul. Papiernicza 2
31 ? 221 Krakw
Polska
z dopiskiem: Kurs dyrygencki

 

lub na adres e-mail: office@sinfoniettacracovia.com.

 

Termin skadania aplikacji upywa z dniem 15 listopada 2017 roku. Aktywni uczestnicy zostan
poinformowani o zakwalifikowaniu si do kursu najpniej dnia 24 listopada 2017 roku.

 

ZAKWATEROWANIE I WYYWIENIE

 

 • Uczestnik czynny: pene wyywienie jest wliczone w cen kursu. Organizator zapewnia
  nieodpatny nocleg w Europejskim Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego w Lusawicach
  wszystkim czynnym uczestnikom kursu.

 

 • Uczestnik bierny: zakwaterowanie i wyywienie we wasnym zakresie. Istnieje moliwo
  wykupienia zakwaterowania i wyywienia dla uczestnikw biernych przez Organizatora.

 

OPATY ZA UCZESTNICTWO W KURSIE

 

Koszt aktywnego uczestnictwa wynosi 5.500 PLN.

 

Cena kursu obejmuje:

 

 • prby z orkiestr pod kierunkiem prof. Jormy Panuli,
 • wykonanie profesjonalnych nagra audiowizualnych prb i koncertu,
 • analiz materiau audiowizualnego z prof. Jorm Panul,
 • pene wyywienie,
 • transfer z lotniska, dworca kolejowego lub autobusowego w Krakowie.

 

Organizator zapewnia wszystkim aktywnym uczestnikom nieodpatny nocleg w Europejskim
Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego.

 

Kady zakwalifikowany czynny uczestnik zobowizany jest do dnia 29 listopada 2017 roku do
wpacenia bez zwrotnej opaty w kwocie 5.500 PLN na konto Sinfonietty Cracovii:

 

SINFONIETTA CRACOVIA
PL 24 1240 4722 1111 0000 4857 0541
SWIFT: PKOPPLPW
BIC: PL 24 1240 4722 1111 0000 4857 0541

Tytu przelewu: [Imi i nazwisko osoby partycypujcej], KURS DYRYGENCKI

 

Wpacanie zaliczki jest rwnoznaczne z rezerwacj miejsca dla uczestnika w kursach. Zaliczka
winna by wpacona po terminie dokonania wyboru uczestnikw przez prof. Jorm Panul,
o ktrym kady czynny uczestnik zostanie poinformowany drog mailow. Opata pokrywa
wszystkie koszty zwizane z uczestnictwem w kursie.

 

KOSZT BIERNEGO UCZESTNICTWA

 

Koszt biernego uczestnictwa wynosi 300 PLN. Cena biernego uczestnictwa w kursie
obejmuje moliwo biernego udziau we wszystkich prbach, koncertach, seminariach
i analizach materiau audiowizualnego odbywajcych si w ramach kursu. Koszt dziennego
biernego uczestnictwa wynosi 50 PLN. Wpat naley dokona do dnia 5 grudnia 2017 roku.

 

LOKALIZACJA EUROPEJSKIEGO CENTRUM MUZYKI KRZYSZTOFA PENDERECKIEGO

 

Europejskie Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego w Lusawicach znajduje si
zaledwie 90 km od Krakowa. Organizator gwarantuje kademu aktywnemu uczestnikowi transfer
do Lusawic z lotniska, dworca kolejowego lub autobusowego w Krakowie.

 

Strona internetowa Centrum: www.penderecki-center.pl
Kontakt z Organizatorem: office@sinfoniettacracovia.com, tel.: +4812/4167075
Wicej informacji na: www.sinfonietta.pl

 

DO POBRANIA:

REGULAMIN

FORMULARZ ZGOSZENIOWY

 

 

 

 

Facebook
Twitter
YouTube
Instagram