ładowanie strony

Penderecki & Sinfonietta

 

Orkiestra Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa Sinfonietta Cracovia była związana z Profesorem Krzysztofem Pendereckim od początku swojego istnienia. Dzięki staraniom Elżbiety i Krzysztofa Pendereckich grupa utalentowanych muzyków, działających początkowo pod nazwą Młodzi Kameraliści Krakowscy, przeistoczyła się w profesjonalny i wszechstronny Zespół specjalizujący się w interpretacjach muzyki nowej. Bliskie związki Sinfonietty Cracovii z Kompozytorem sprawiły, że Orkiestra uzyskała status miejskiej instytucji kultury i stała się jedną z wiodących orkiestr kameralnych w Polsce i w Europie.

 

Początkowo Sinfonietta Cracovia występowała w kameralnym, smyczkowym składzie i prezentowała pod batutą Krzysztofa Pendereckiego takie jego utwory jak: Sinfonietta per archi, Sinfonietta nr 2, Chaconne czy Koncert na altówkę z pierwszym dyrektorem orkiestry Robertem Kabarą w roli solisty. Wraz ze wzrostem zapotrzebowania na repertuar symfoniczny, Orkiestra systematycznie powiększała swój skład, by wkrótce sprostać wielkim formom wokalno-instrumentalnym i instrumentalnym Krzysztofa Pendereckiego takimi jak: Te Deum, Polskie Requiem, VII Symfonia Siedem Bram Jerozolimy, VI Symfonia, Pieśni chińskie, IV Symfonia Adagio, Anaklasis, Entrata, Koncert skrzypcowy, Koncert na klarnet, Koncert podwójny na skrzypce i altówkę, Koncert na waltornię Winterreise, Concerto grosso na trzy wiolonczele.

 

Sinfonietta pod batutą Krzysztofa Pendereckiego koncertowała na najważniejszych estradach Belgii, Finlandii, Niemiec, Słowenii, Węgier, Włoch, a nawet Libanu, współpracując ze znakomitymi artystami takimi jak: Julian Rachlin, Radovan Vlatković, David Geringas, Boris Pergamenschikow, Sarah McElravy czy Grigorij Zhyslin.

 

Zażyłe stosunki łączące Krzysztofa Pendereckiego z Orkiestrą sprawiły, że Sinfonietta była regularnie zapraszana do udziału w oficjalnych obchodach jubileuszów Kompozytora. 85. urodziny Mistrza Zespół obchodził uroczyście prezentując jego muzykę na estradach Polski, Japonii, Austrii, Francji, Szwajcarii i Chorwacji, występując wspólnie z takim artystami jak Lawrence Power, Rainer Honeck czy Rafael Payare. Orkiestra od lat jest stałym bywalcem prestiżowego wydarzenia organizowanego przez Elżbietę Pendereckę, Dyrektor Wielkanocnego Festiwalu im. Ludwiga van Beethovena.

 

Wraz z powołaniem w 2014 roku na stanowisko dyrektora Orkiestry Jurka Dybała, muzyka Filharmonii Wiedeńskiej blisko związanego z Profesorem, więzi między Sinfoniettą Cracovią a Krzysztofem Pendereckim uległy zacieśnieniu. Dybał ma na swoim koncie między innymi polskie prawykonanie Adagio, światowe prawykonanie Kwintetu na smyczki Kartki z nienapisanego dziennika oraz autorskie inicjatywy związane z muzyką Profesora. Jurek Dybał jest twórcą i dyrektorem Międzynarodowego Festiwalu im. Krzysztofa Pendereckiego — Poziom 320 w Zabrzu. W ramach tego wydarzenia Sinfonietta Cracovia uczestniczyła w nowatorskich multimedialnych produkcjach prezentujących muzykę patrona festiwalu w oprawie scenicznej, z towarzyszeniem tańca nowoczesnego, w postindustrialnych przestrzeniach Zabrza.

 

W 2016 roku Jurek Dybał objął kierownictwo muzyczne premiery opery Kompozytora Król Ubu w Operze Śląskiej w Bytomiu. Spektakl ten został nagrodzony Złotą Maską jako przedstawienie roku 2016, zaś sam dyrygent otrzymał Nagrodę im. Jana Kiepury dla najlepszego dyrygenta operowego roku 2017 w Polsce.

 

W trakcie swojej dyrektury Jurek Dybał nie tylko rozszerzył repertuar orkiestry o nowe kompozycje Krzysztofa Pendereckiego, takie jak Sinfonietta nr 3 Kartki z nienapisanego dziennika, która została nagrana w technologii 360°, Trzy utwory w dawnym stylu, Adagio na orkiestrę smyczkową, Agnus Dei czy Largo na wiolonczelę i orkiestrę, ale też doprowadził do zamówienia, wspólnie z Musikverein Graz i Deutsche Radio Philharmonie Saarbrücken-Kaiserslautern, Concertino na trąbkę i orkiestrę. W cyklu światowych prawykonań tego utworu Dybał poprowadził Sinfoniettę Cracovię z Gáborem Boldoczkim w roli solisty w utrwalonym na płycie dla Sony Classical wykonaniu nagrodzonym licznymi prestiżowymi nagrodami przemysłu fonograficznego, takimi jak International Classical Music Award, Echo Klassik (dla Boldoczkiego) czy Hungarian Gramophone. W 2019 r. doprowadził do polskiej premiery Muzyki na flety proste, marimbę, perkusję i smyczki podczas gali 25-lecia Orkiestry.

 

Orkiestra propaguje także twórczość Pendereckiego wśród najmłodszych melomanów na specjalnie dedykowanych koncertach dziecięcych oraz poprzez nagrania płytowe dla dzieci. Sinfonietta blisko współpracuje również z Europejskim Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach, organizując koncerty, nagrania oraz kursy dyrygenckie, zainicjowane przez Jurka Dybała.

 

Od 2014 Profesor Penderecki pełnił funkcję przewodniczącego Rady Artystyczno-Programowej Orkiestry Królewskiego Stołecznego Miasta Krakowa Sinfonietta Cracovia.

 

W 2016 z inicjatywy dyrektora Orkiestry Jurka Dybała Profesor Penderecki objął honorowym patronatem odbywający się corocznie w ramach Sinfonietta Festival konkurs kompozytorski Sinfonietta per Sinfonietta.

 

Obchody 85. urodzin Profesora Pendereckiego w 2018 r. Orkiestra uczciła podczas rozlicznych koncertów wykonując utwory Jubilata takie jak: IV Symfonia Adagio, VII Symfonia Siedem bram Jerozolimy, Agnus Dei, Sinfonietta nr 3 Kartki z nienapisanego dziennika, koncert na altówkę, koncert klarnetowy, koncert fletowy, fragmenty opery dziecięcej Najdzielniejszy z Rycerzy, Trzy utwory w dawnym stylu, Duo concertante na skrzypce i kontrabas, Emanacje na dwie orkiestry, Sinfonietta nr 1, Sinfonietta nr 2 na klarnet i orkiestrę smyczkową, Missa Brevis, Te Deum, Chaconne, Entrata na instrumenty blaszane i kotły, Ciaccona in memoriam Giovanni Paolo II na smyczki, Concertino per tromba, Largo na wiolonczelę i orkiestrę. Zwieńczeniem obchodów była krakowska gala jubileuszowa w Teatrze Słowackiego, gdzie w obecności Kompozytora Orkiestra wykonała premierowo suitę z opery Król Ubu zaaranżowaną specjalnie na tę okazję przez Dyrektora Sinfonietty — Jurka Dybała.

 

 

 

 

 

 

Facebook
Twitter
YouTube
Instagram