ładowanie strony

Penderecki & Sinfonietta

Orkiestra Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa Sinfonietta Cracovia jest związana z Profesorem Krzysztofem Pendereckim od początku swojego istnienia. Dzięki staraniom Elżbiety i Krzysztofa Pendereckich grupa utalentowanych muzyków, działających początkowo pod nazwą Młodzi Kameraliści Krakowscy, przeistoczyła się w profesjonalny i wszechstronny Zespół specjalizujący się w interpretacjach muzyki nowej. Bliskie związki Sinfonietty Cracovii z Kompozytorem sprawiły, że Orkiestra uzyskała status miejskiej instytucji kultury i stała się jedną z wiodących orkiestr kameralnych w Polsce i w Europie.

 

Początkowo Sinfonietta Cracovia występowała w kameralnym, smyczkowym składzie i prezentowała pod batutą Krzysztofa Pendereckiego takie jego utwory jak: Sinfonietta per archi, Sinfonietta nr 2, Sinfonietta nr 3 Kartki z nienapisanego dziennika, Agnus Dei, Chaconne czy Koncert na altówkę z pierwszym dyrektorem orkiestry Robertem Kabarą w roli solisty. Wraz ze wzrostem zapotrzebowania na repertuar symfoniczny, Orkiestra systematycznie powiększała swój skład, by wkrótce sprostać wielkim formom wokalno-instrumentalnym i instrumentalnym Krzysztofa Pendereckiego takimi jak: Te Deum, Polskie Requiem, VII Symfonia Siedem Bram Jerozolimy, VI Symfonia, Pieśni chińskie, IV Symfonia Adagio, Anaklasis, Entrata, Koncert skrzypcowy, Koncert na klarnet, Koncert podwójny na skrzypce i altówkę, Koncert na waltornię Winterreise, Concerto grosso na trzy wiolonczele.

 

Sinfonietta pod batutą Krzysztofa Pendereckiego koncertowała na najważniejszych estradach Belgii, Finlandii, Niemiec, Słowenii, Węgier, Włoch, a nawet Libanu, współpracując ze znakomitymi artystami takimi jak: Julian Rachlin, Radovan Vlatković, David Geringas, Boris Pergamenschikow, Sarah McElravy czy Grigorij Zhyslin.

 

Zażyłe stosunki łączące Krzysztofa Pendereckiego z Orkiestrą sprawiają, że Sinfonietta jest regularnie zapraszana do udziału w oficjalnych obchodach jubileuszów Kompozytora. Tegoroczne 85. urodziny Mistrza Zespół obchodzi uroczyście prezentując jego muzykę na estradach Polski, Japonii, Austrii, Francji, Szwajcarii i Chorwacji, występując wspólnie z takim artystami jak Lawrence Power, Rainer Honeck czy Rafael Payare. Orkiestra od lat jest stałym bywalcem prestiżowego wydarzenia organizowanego przez Elżbietę Pendereckę, Dyrektor Wielkanocnego Festiwalu im. Ludwiga van Beethovena.

 

Wraz z powołaniem w 2014 roku na stanowisko dyrektora Orkiestry Jurka Dybała, muzyka Filharmonii Wiedeńskiej blisko związanego z Profesorem, więzi między Sinfoniettą Cracovią a Krzysztofem Pendereckim uległy zacieśnieniu. Dybał ma na swoim koncie między innymi polskie prawykonanie Adagio, światowe prawykonanie Kwintetu na smyczki Kartki z nienapisanego dziennika oraz autorskie inicjatywy związane z muzyką Profesora. Jurek Dybał jest twórcą i dyrektorem Międzynarodowego Festiwalu im. Krzysztofa Pendereckiego — Poziom 320 w Zabrzu. W ramach tego wydarzenia Sinfonietta Cracovia uczestniczyła w nowatorskich multimedialnych produkcjach prezentujących muzykę patrona festiwalu w oprawie scenicznej, z towarzyszeniem tańca nowoczesnego, w postindustrialnych przestrzeniach Zabrza.

 

W 2016 roku Jurek Dybał objął kierownictwo muzyczne premiery opery Kompozytora Król Ubu w Operze Śląskiej w Bytomiu. Spektakl ten został nagrodzony Złotą Maską jako przedstawienie roku 2016, zaś sam dyrygent otrzymał Nagrodę im. Jana Kiepury dla najlepszego dyrygenta operowego roku 2017 w Polsce.

 

W trakcie swojej dyrektury Jurek Dybał nie tylko rozszerzył repertuar orkiestry o nowe kompozycje Krzysztofa Pendereckiego, takie jak Sinfonietta nr 3 Kartki z nienapisanego dziennika, Trzy utwory w dawnym stylu, Adagio na orkiestrę smyczkową czy Largo na wiolonczelę i orkiestrę, ale też doprowadził do zamówienia, wspólnie z Musikverein Graz i Deutsche Radio Philharmonie Saarbrücken-Kaiserslautern, Concertino na trąbkę i orkiestrę. W cyklu światowych prawykonań tego utworu Dybał poprowadził Sinfoniettę Cracovię z Gáborem Boldoczkim w roli solisty w utrwalonym na płycie dla Sony Classical wykonaniu nagrodzonym licznymi prestiżowymi nagrodami przemysłu fonograficznego, takimi jak International Classical Music Award, Echo Klassik (dla Boldoczkiego) czy Hungarian Gramophone.

 

Orkiestra propaguje także twórczość Pendereckiego wśród najmłodszych melomanów na specjalnie dedykowanych koncertach dziecięcych oraz poprzez nagrania płytowe dla dzieci. Sinfonietta blisko współpracuje również z Europejskim Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach, organizując koncerty, nagrania oraz kursy dyrygenckie, zainicjowane przez Jurka Dybała.

 

Od 2014 Profesor Penderecki pełni funkcję przewodniczącego Rady Artystyczno-Programowej Orkiestry Królewskiego Stołecznego Miasta Krakowa Sinfonietta Cracovia.

 

W 2016 z inicjatywy dyrektora Orkiestry Jurka Dybała Profesor Penderecki objął honorowym patronatem odbywający się corocznie w ramach Sinfonietta Festival konkurs kompozytorski Sinfonietta per Sinfonietta.

 

 

 

 

 

Facebook
Twitter
YouTube
Instagram