ładowanie strony

PRACA

STANOWISKO DS. PROMOCJI, MARKETINGU I ORGANIZACJI WIDOWNI

 

Miejsce pracy: Kraków
Region: małopolskie

 

Zakres obowiązków realizowany we współpracy z innymi pracownikami działu:

 • przygotowywanie druków promocyjnych, publikacji trwałych, spotów radiowych i telewizyjnych,
 • negocjowanie warunków ekspozycji, publikacji i emisji przygotowanych reklam;
 • opracowywanie koncepcji, przygotowywanie i korekta tekstów promocyjnych dotyczących wydarzeń organizowanych przez Orkiestrę,
 • administrowanie stroną internetową Orkiestry,
 • internetowy kolportaż materiałów promocyjnych w ramach wszelkich dostępnych kanałów, w szczególności dostarczanie informacji mediom: prasie internetowej i tradycyjnej, telewizji, stacjom radiowym, branżowym periodykom muzycznym,
 • prowadzenie korespondencji z kontrahentami, partnerami, prasą i innymi mediami oraz osobami zainteresowanymi ofertą kulturalną Instytucji,
 • zarządzanie sprzedażą biletów,
 • utrzymywanie kontaktów z bileteriami, partnerami dystrybuującymi bilety oraz partnerami Orkiestry w zakresie świadczeń biletowych,
 • dystrybucja i potwierdzanie zaproszeń,
 • angażowanie bileterów, szatniarzy i pracowników obsługi publiczności oraz organizacja ich pracy.

 

Wymagania:

 • doświadczenie w promocji wydarzeń kulturalnych i eventów,
 • kreatywność,
 • znajomość realiów branży reklamowej (reklama prasowa, outdoorowa, radiowa, telewizyjna),
 • bardzo dobra znajomość polszczyzny ‒ w tym literackiej ‒ zasad korekty, składu i edycji tekstów oraz tzw. „lekkie pióro”,
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego ‒ w mowie i piśmie,
 • dobra znajomość obsługi komputera i urządzeń biurowych (w tym biegła znajomość pakietu MS Office oraz z znajomość programów graficznych, np. Adobe Photoshop / Adobe InDesign),
 • znajomość nowoczesnych narzędzi niezbędnych do organizacji pracy zespołowej, np. z pakietu aplikacji Google/Gmail,
 • podstawowa znajomość zasad funkcjonowania systemów CMS,
 • umiejętność pracy pod presją czasu oraz dyspozycyjność,
 • mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku, wiedza w zakresie organizacji i funkcjonowania orkiestry lub innego zespołu artystycznego, znajomość terminologii muzycznej; doświadczenie w zakresie tworzenia tekstów i materiałów reklamowych.

 

Oferujemy:

 • umowę o pracę,
 • ciekawą i dynamiczną pracę w jednej z wiodących instytucji muzycznych w kraju,
 • duże możliwości rozwoju zawodowego i zdobywania specjalistycznej wiedzy,
 • możliwości awansu,
 • narzędzia niezbędne do wykonywania pracy,
 • pracę w młodym, dynamicznym zespole i kontakt z artystami światowego formatu reprezentującymi różne dziedziny sztuki,
 • możliwość wyjazdów zagranicznych i krajowych.

 

Wymagane dokumenty: CV oraz list motywacyjny.

 

CV wraz z listem motywacyjnym prosimy nadsyłać na adres: office@sinfoniettacracovia.com.

 

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Orkiestrę Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa Sinfonietta Cracovia z siedzibą w Krakowie, przy ul. Papierniczej 2 zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922)”. Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.

 

Informujemy, że Administratorem danych jest Orkiestra Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa Sinfonietta Cracovia z siedzibą w Krakowie, przy ul. Papierniczej 2. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

 

STANOWISKO DS. ORGANIZACJI PRACY ARTYSTYCZNEJ

 

Miejsce pracy: Kraków
Region: małopolskie

 

Zakres obowiązków:

 • przeprowadzanie procesu doangażowywania muzyków oraz organizacja ich pracy,
 • prowadzenie kalendarza pracy Orkiestry oraz obsługa internetowego systemu organizacji pracy dla muzyków,
 • koordynowanie pracy Zespołu artystycznego,
 • koordynacja współpracy z dyrygentami oraz solistami,
 • koordynowanie komunikacji pomiędzy muzykami a pozostałymi działami,
 • współpraca z Bibliotekarzem Orkiestry w zakresie zamawiania i dystrybuowania materiałów nutowych,
 • współpraca z Działem Kadr,
 • dbanie o dopełnienie obowiązków związanych z zachowaniem odpowiednich warunków do pracy dla muzyków Orkiestry.

 

Wymagania:

 • doświadczenie w obsłudze lub produkcji wydarzeń kulturalnych i eventów,
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego,
 • dobra znajomość obsługi komputera i urządzeń biurowych (w tym biegła znajomość pakietu MS Office i podstawowa znajomość programów graficznych, np. Adobe Photoshop / Adobe InDesign),
 • znajomość nowoczesnych narzędzi niezbędnych do organizacji pracy zespołowej, np. z pakietu aplikacji Google/Gmail,
 • predyspozycje do zarządzania podwykonawcami,
 • umiejętność pracy pod presją czasu oraz dyspozycyjność,
 • mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku, wiedza w zakresie organizacji i funkcjonowania orkiestry lub innego zespołu artystycznego, znajomość terminologii muzycznej.

 

Oferujemy:

 • umowę o pracę,
 • ciekawą i dynamiczną pracę w jednej z wiodących instytucji muzycznych w kraju,
 • duże możliwości rozwoju zawodowego i zdobywania specjalistycznej wiedzy,
 • możliwości awansu,
 • narzędzia niezbędne do wykonywania pracy,
 • pracę w młodym, dynamicznym zespole i kontakt z artystami światowego formatu reprezentującymi różne dziedziny sztuki

 

Wymagane dokumenty: CV oraz list motywacyjny.

 

CV wraz z listem motywacyjnym prosimy nadsyłać na adres: office@sinfoniettacracovia.com.

 

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Orkiestrę Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa Sinfonietta Cracovia z siedzibą w Krakowie, przy ul. Papierniczej 2 zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922)”. Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.

 

Informujemy, że Administratorem danych jest Orkiestra Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa Sinfonietta Cracovia z siedzibą w Krakowie, przy ul. Papierniczej 2. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

 

SPECJALISTA DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

 

1. Wymagania niezbędne: 

 

a) wykształcenie wyższe (preferowane wykształcenie prawnicze, ekonomiczne bądź z zakresu zarządzania),
b) minimum 2 lata pracy związanej z koordynowaniem zamówień publicznych,
c) doskonała znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych wraz z przepisami wykonawczymi oraz aktów pokrewnych,
d) biegła obsługa komputera (pakiet MS Office, środowisko Windows).

 

2. Wymagania dodatkowe:
a) znajomość języka angielskiego w stopniu minimum podstawowym,
b) skrupulatność,
c) komunikatywność,
d) umiejętność pracy w grupie,
e) umiejętność szybkiego uczenia się,
f) mile widziane doświadczenie w pracy w instytucji kultury.

 

3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
a) przygotowywanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
b) uzgadnianie składu Komisji przetargowej i koordynacja pracy Komisji,
c) zamieszczanie stosownych informacji o postępowaniach przetargowych zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych,
d) bieżące udzielanie informacji wykonawcom, sporządzanie wszelkiej korespondencję związanej z zamówieniem,
e) sporządzanie wszelkiej niezbędnej dokumentacji z postępowania przetargowego,
f) przygotowywanie umów na realizację zamówień publicznych,
g) prowadzenie rejestru umów,
h) opracowywanie, w konsultacji z Głównym Księgowym, planu zamówień publicznych na dany rok budżetowy,
i) bieżąca kontrola wydatków przewidzianych planem zamówień publicznych w ramach poszczególnych kategorii,
j) opracowywanie wszelkiej dokumentacji i prowadzenie korespondencji związanej z zakupami dokonywanymi w Instytucji, zgodnie z wewnętrznym Regulaminem udzielania zamówień publicznych, do których nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

4. Wymagane dokumenty:
a) życiorys zawodowy ‒ curriculum vitae,
b) list motywacyjny,
c) kserokopie świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu,
d) kserokopie dyplomów, świadectw potwierdzających wykształcenie,
e) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, studiach podyplomowych,
f) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach, ewentualnie referencje i opinie,
g) podpisane, odatowane oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Orkiestrę Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa Sinfonietta Cracovia, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz.926, z późn. zm.)”.
Dokumenty przedłożone w kserokopiach muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kandydata.

 

5. Termin oraz sposób składania dokumentów:
Aplikacje wraz z dokumentami wymienionymi w punkcie 4. składać osobiście bądź przesłać pocztą na adres siedziby Orkiestry:
Orkiestra Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa Sinfonietta Cracovia
ul. Papiernicza 2
31-221 Kraków
bądź przesyłać wraz ze skanami wymaganych dokumentów na adres mailowy: office@sinfoniettacracovia.com
w nieprzekraczalnym terminie do dn. 12.02.2018 roku.

 

Facebook
Twitter
YouTube
Instagram