ładowanie strony

PRACA

Dyrektor Orkiestry Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa „Sinfonietta Cracovia”

OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
Inspicjent/stage manager

 

 

1. Wymagania formalne

 

• prawo jazdy kat. B
• podstawowa znajomość języka angielskiego,
• umiejętność pracy pod presją czasu oraz dyspozycyjność,
• dobre zdrowie i sprawność fizyczna.

 

2. Wymagania dodatkowe

 

Mile widziane:
• doświadczenie przy produkcji koncertów i eventów,
• podstawowa znajomość i wiedza z zakresu funkcjonowania urządzeń scenicznych.

 

3. Zakres obowiązków

 

• pełnienie funkcji inspicjenta podczas prób i koncertów Orkiestry,
• dbanie o odpowiednie usytuowanie znajdującego się na niej wyposażenia,
• pełnienie funkcji kierowcy służbowego samochodu transportowego,
• dystrybucja i transport materiałów promocyjnych,
• pełnienie funkcji gońca,
• dbanie o stan techniczny mienia Orkiestry,
• zaopatrzenia biura i Orkiestry,
• prowadzenie magazynu podręcznego,
• wykonywania drobnych prac konserwacyjno-naprawczych w siedzibie Orkiestry.

 

4. Warunki pracy i płacy

 

• umowa o pracę, wymiar – do uzgodnienia,
• ciekawa i dynamiczna praca w jednej z wiodących instytucji muzycznych w kraju,
• duże możliwości rozwoju zawodowego i zdobywania specjalistycznej wiedzy,
• pracę w młodym, dynamicznym zespole i kontakt z artystami światowego formatu reprezentującymi różne dziedziny sztuki,
• możliwość wyjazdów krajowych i zagranicznych.

 

5. Wymagane dokumenty

 

• CV wraz z klauzulą zawierającą zgodę na przetwarzanie danych osobowych,
• list motywacyjny.

 

6. Termin i miejsce składania dokumentów

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV wraz z klauzulą zawierającą zgodę na przetwarzanie danych osobowych na adres mailowy office@sinfoniettacracovia.com do dn. 18.10.2019. r.

 

O terminie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych wybrani kandydaci będą informowani mailowo bądź telefonicznie.
Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

7. Ilość etatów– maksymalnie jeden.

 

Dyrektor  Jerzy Dybał

 

 

 

Facebook
Twitter
YouTube
Instagram