ładowanie strony

RODO

Szanowny Uczestniku,

 

wobec wejścia w  życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej RODO), chcielibyśmy poinformować Cię o zakresie przetwarzania Twoich danych osobowych w związku z Twoim zgłoszeniem chęci otrzymania karty wstępu na organizowany przez nas koncert.

 

[Administrator Danych Osobowych] Administratorem podanych przez Ciebie danych osobowych jest
Orkiestra Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa Sinfonietta Cracovia z siedzibą w Krakowie, adres: ul. W. Łokietka 14, 30-010 Kraków tel. +48 12 346 35 28, e-mail: office@sinfoniettacracovia.com, dalej jako Administrator.

 

[Inspektor] Administrator celem prawidłowego przestrzegania zasad ochrony danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych i następujący punkt kontaktowy dla osób, których dane dotyczą: Inspektor Ochrony Danych, Orkiestra Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa Sinfonietta Cracovia, ul. W. Łokietka 14, 30-010 Kraków Agnieszka Wojciechowska; e-mail: iod@sinfoniettacracovia.com.

 

[Dane] Podane przez ciebie dane przetwarzamy jedynie w niezbędnym zakresie w celu umożliwienia Ci uczestnictwa w organizowanym przez nas koncercie.

 

[Cel] Administrator przetwarza Twoje dane osobowe wyłącznie na podstawie prawa i w ściśle określonych celach, tj. w celu realizacji zgłoszenia chęci uczestnictwa w organizowanym przez Administratora koncercie.

 

[Odbiorcy] Odbiorcami podanych przez Ciebie danych osobowych są dostawcy towarów i usług niezbędnych do realizacji ww. celów oraz podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, w tym organy państwowe.

 

[Okres przechowywania] Twoje dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania przez Ciebie zgody.

 

[Prawa] Przysługuje Ci prawo dostępu do treści danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, jak również prawo do ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Ci prawo w dowolnym momencie wycofać wyrażoną zgodę, a wycofanie zgody może nastąpić przez jednostronne oświadczenie i nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

[Zautomatyzowane podejmowanie decyzji] Dane osobowe przetwarzane na podstawie niniejszej zgody nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niepodanie ich spowoduje, iż nie będzie możliwe dokonanie zgłoszenia i uzyskanie biletu na koncert.

 

[Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego] Twoje dane nie zostaną przekazane poza obszar EOG.

 

[Podstawa prawna] Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

Facebook
Twitter
YouTube
Instagram