ładowanie strony

Zamówienia publiczne

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO


dot. przetargu nieograniczonego na Dostawę instrumentów muzycznych na potrzeby Orkiestry Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa Sinfonietta Cracovia

 

Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego


 

Przedmiot niniejszego zamówienia objęty jest dofinansowaniem ze środków

Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących

z Funduszu Promocji Kultury.

 

Zadanie realizowane jest w ramach Programu Infrastruktura kultury, nr wniosku 130341/18/A1, tytuł wniosku: Zakup instrumentów muzycznych wykorzystywanych w działalności statutowej Sinfonietty Cracovii, nr umowy 07361/19/FPK/DEK z dnia 9 lipca 2019 r. oraz dofinansowaniem Gminy Miejskiej Kraków w ramach dotacji celowej na realizację zadania inwestycyjnego, nr umowy W/11/2976/KD/29/2019 z dnia 26 sierpnia 2019 r.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT


dot. przetargu nieograniczonego na Dostawę instrumentów muzycznych na potrzeby Orkiestry Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa Sinfonietta Cracovia

 

Informacja z otwarcia ofert


 

Przedmiot niniejszego zamówienia objęty jest dofinansowaniem ze środków

Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących

z Funduszu Promocji Kultury.

 

Zadanie realizowane jest w ramach Programu Infrastruktura kultury, nr wniosku 130341/18/A1, tytuł wniosku: Zakup instrumentów muzycznych wykorzystywanych w działalności statutowej Sinfonietty Cracovii, nr umowy 07361/19/FPK/DEK z dnia 9 lipca 2019 r. oraz dofinansowaniem Gminy Miejskiej Kraków w ramach dotacji celowej na realizację zadania inwestycyjnego, nr umowy W/11/2976/KD/29/2019 z dnia 26 sierpnia 2019 r.

Dostawa instrumentów muzycznych na potrzeby Orkiestry Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa Sinfonietta Cracovia

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU — Dostawy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Przedmiot niniejszego zamówienia objęty jest dofinansowaniem ze środków

Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących

z Funduszu Promocji Kultury.

 

Zadanie realizowane jest w ramach Programu Infrastruktura kultury, nr wniosku 130341/18/A1, tytuł wniosku: Zakup instrumentów muzycznych wykorzystywanych w działalności statutowej Sinfonietty Cracovii, nr umowy 07361/19/FPK/DEK z dnia 9 lipca 2019 r. oraz dofinansowaniem Gminy Miejskiej Kraków w ramach dotacji celowej na realizację zadania inwestycyjnego, nr umowy W/11/2976/KD/29/2019 z dnia 26 sierpnia 2019 r.

 

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

dot. przetargu nieograniczonego na zakup instrumentów muzycznych

 

Wynik przetargu — instrumenty muzyczne

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

dot. przetargu nieograniczonego na zakup instrumentów muzycznych

 

Informacja z otwarcia ofert

 

Zakup instrumentów muzycznych na potrzeby Orkiestry Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa Sinfonietta Cracovia

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU — Dostawy

 

Informacja o wyniku przetargu

 

Sukcesywne świadczenie usług polegających na rezerwacji, wystawianiu oraz sprzedaży biletów lotniczych

 

 

Informacja z otwarcia ofert

 

Sukcesywne świadczenie usług polegających na rezerwacji, wystawianiu oraz sprzedaży biletów lotniczych

 

 

Sukcesywne świadczenie usług polegających na rezerwacji, wystawianiu oraz sprzedaży biletów lotniczych

 

 

Sukcesywne świadczenie usług polegających na rezerwacji, wystawianiu oraz sprzedaży biletów lotniczych

 

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU — Usługi

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

na sukcesywne dostawy w 2018 roku materiałów biurowych na potrzeby Orkiestry Stołecznego Krolewskiego Miasta Krakowa Sinfonietta Cracovia

 

Termin składania ofert: 9 marca 2018 r.

 

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

na sukcesywne świadczenie usług hotelowych na potrzeby Orkiestry Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa Sinfonietta Cracovia

 

Termin składania ofert: 13 marca 2018 r.

 

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
na sukcesywne świadczenie usług transportu krajowego i międzynarodowego na potrzeby Orkiestry Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa Sinfonietta Cracovia

 

Termin składania ofert: 13 marca 2018 r.

 

 

PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH ORKIESTRY STOŁECZNEGO KRÓLEWSKIEGO MIASTA KRAKOWA SINFONIETTA CRACOVIA NA ROK 2018

 

Plan zamówień publicznych na rok 2018

 

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

dot. przetargu nieograniczonego na zakup instrumentów muzycznych

 

Wynik przetargu — instrumenty muzyczne

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

dot. przetargu nieograniczonego na zakup instrumentów muzycznych

 

Informacja z otwarcia ofert – instrumenty muzyczne

 

MODYFIKACJA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

(przedłużenie terminu do dnia 8 listopada 2017 roku)

dot. przetargu nieograniczonego na zakup instrumentów muzycznych

 

Przedłużenie terminu składania ofert

 

Zakup instrumentów muzycznych na potrzeby Orkiestry Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa Sinfonietta Cracovia

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU — Dostawy

 

 

Sukcesywne świadczenie usług polegających na rezerwacji, wystawianiu oraz sprzedaży biletów lotniczych

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU — Usługi

 

Formularz w Biuletynie Zamówień Publicznych

Formularz dla wykonawcy

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie wyników przetargu

 

 

 

 

 

Facebook
Twitter
YouTube
Instagram