ładowanie strony

Zamówienia publiczne

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

na sukcesywne dostawy w 2018 roku materiałów biurowych na potrzeby Orkiestry Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa Sinfonietta Cracovia

 

Termin składania ofert: 9 marca 2018 r.

 

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY 
na sukcesywne świadczenie usług hotelowych na potrzeby Orkiestry Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa Sinfonietta Cracovia

 

Termin składania ofert: 13 marca 2018 r.

 

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY 
na sukcesywne świadczenie usług transportu krajowego i międzynarodowego na potrzeby Orkiestry Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa Sinfonietta Cracovia

 

Termin składania ofert: 13 marca 2018 r.

 

 

PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH ORKIESTRY STOŁECZNEGO KRÓLEWSKIEGO MIASTA KRAKOWA SINFONIETTA CRACOVIA

NA ROK 2018

 

Plan zamówień publicznych na rok 2018

 

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

dot. przetargu nieograniczonego na zakup instrumentów muzycznych 

 

Wynik przetargu – instrumenty muzyczne

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 

dot. przetargu nieograniczonego na zakup instrumentów muzycznych 

 

Informacja z otwarcia ofert – instrumenty muzyczne

 

MODYFIKACJA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

(przedłużenie terminu do dnia 8 listopada 2017 roku)

dot. przetargu nieograniczonego na zakup instrumentów muzycznych

 

Przedłużenie terminu składania ofert

 

Zakup instrumentów muzycznych na potrzeby Orkiestry Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa Sinfonietta Cracovia 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ‒ Dostawy

 

 

 

Sukcesywne świadczenie usług polegających na rezerwacji, wystawianiu oraz sprzedaży biletów lotniczych

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Usługi

 

Formularz w Biuletynie Zamówień Publicznych

 

Formularz dla wykonawcy

 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

 

Informacja z otwarcia ofert

 

Ogłoszenie wyników przetargu