ładowanie strony

PRACA

Orkiestra Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa „Sinfonietta Cracovia”

Specjalista ds. promocji, marketingu i organizacji widowni

 

Miejsce pracy: Kraków

Początki dziejów Orkiestry Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa „Sinfonietta Cracovia” wiążą się ściśle z powstaniem zespołu Młodzi Kameraliści Krakowscy. Wysokie umiejętności, zaangażowanie muzyków i świeżość interpretacji przy życzliwym wsparciu Państwa Elżbiety i Krzysztofa Pendereckich zaowocowały w 1994 roku nadaniem zespołowi statusu orkiestry miejskiej w formie samorządowej instytucji kultury. Orkiestra stale współpracuje z plejadą najwybitniejszych artystów z całego świata,  kreuje nowatorskie przedsięwzięcia promujące muzykę nową i nie tylko, stopniowo wyrastając na jeden z najbardziej dynamicznych europejskich zespołów, szczególnie ceniony za mistrzowskie wykonania muzyki współczesnej. Instytucja przygotowuje się do działalności artystycznej w budowanej nowej siedzibie, zwanej Krakowskim Centrum Muzyki.

 

Do obowiązków osoby zatrudnionej na stanowisku należeć będzie przede wszystkim:

 • kreowanie pozytywnego wizerunku instytucji i Orkiestry,
 • opracowywanie działań marketingowych i promocyjnych do całości działań Orkiestry,
 • realizacja zaplanowanych projektów wydawniczych, promocyjnych i reklamowych,
 • opracowanie koncepcji, organizacja i nadzór merytoryczny nad wszelkimi formami reklamy wizualnej instytucji i Orkiestry,
 • redakcja i aktualizacja witryny internetowej oraz mediów społecznościowych instytucji,
  w tym w formule spójnej ogólnej strategii komunikacji,
 • monitorowanie mediów i partnerska współpraca z nimi,
 • współpraca z innymi instytucjami kultury, partnerami zewnętrznymi, krytykami sztuki,
 • przygotowywanie wszelkich druków promocyjnych i publikacji, spotów i materiałów audio – video i multimedialnych,
 • opracowywanie koncepcji i redagowanie tekstów promocyjnych,
 • negocjowanie warunków ekspozycji, publikacji i emisji przygotowanych materiałów promocyjnych,
 • internetowy kolportaż materiałów promocyjnych w ramach wszelkich dostępnych kanałów, w szczególności dostarczanie informacji mediom: prasie internetowej
  i tradycyjnej, telewizji, stacjom radiowym, branżowym periodykom muzycznym,
 • współpraca z kontrahentami, partnerami, mediami oraz osobami zainteresowanymi ofertą kulturalną Instytucji,
 • aktywne pozyskiwanie publiczności na koncerty realizowane przez Orkiestrę,
 • zarządzanie sprzedażą biletów na wydarzenia instytucji, utrzymywanie kontaktów
  z bileteriami, partnerami dystrybuującymi bilety oraz partnerami Orkiestry w zakresie świadczeń biletowych, w tym sprzedażą własną,
 • angażowanie bileterów, szatniarzy i pracowników obsługi publiczności oraz organizacja ich pracy,
 • dystrybucja i potwierdzanie zaproszeń,
 • pełna i odpowiedzialna współpraca z kanałami marketingowymi Miasta Krakowa.

 

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe, preferowane kierunkowe w zakresie marketingu i reklamy,
 • znajomość specyfiki funkcjonowania instytucji kultury,
 • kreatywność,
 • praktyczna znajomość z zakresu marketingu i PR,
 • wiedza z zakresu kreowania wizerunku instytucji i projektów,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • doświadczenie we współpracy z mediami (mile widziane),
 • dobra znajomość obsługi komputera i urządzeń biurowych (w tym biegła znajomość pakietu MS Office i programów graficznych, np. Adobe Photoshop/ Adobe),
 • doświadczenie w promocji wydarzeń kulturalnych i eventów,
 • znajomość realiów branży reklamowej (reklama prasowa, outdoorowa, radiowa, telewizyjna),
 • bardzo dobra znajomość polszczyzny w tym literackiej zasad korekty, składu i edycji tekstów oraz tzw. „lekkie pióro”,
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,
 • znajomość nowoczesnych narzędzi niezbędnych do organizacji pracy zespołowej, np.
  z pakietu aplikacji Google/Gmail,
 • umiejętność pracy pod presją czasu oraz dyspozycyjność,
 • zmysł estetyczny, znajomość prawideł typografii, składu oraz edycji tekstu i grafiki,
 • wiedza w zakresie organizacji i funkcjonowania orkiestry lub innego zespołu artystycznego oraz projektów i przedsięwzięć z sektora kultury,
 • znajomość terminologii muzycznej.

 

Oferujemy warunki pracy:

 • umowa o pracę,
 • ciekawa i dynamiczna praca w jednej z wiodących instytucji muzycznych w kraju,
 • duże możliwości rozwoju zawodowego i zdobywania specjalistycznej wiedzy,
 • możliwości awansu,
 • narzędzia niezbędne do wykonywania pracy,
 • praca w młodym, dynamicznym zespole i kontakt z artystami światowego formatu reprezentującymi różne dziedziny sztuki,
 • możliwość wyjazdów zagranicznych i krajowych.

 

Wymagane dokumenty:

 • CV wraz z klauzulą zawierającą zgodę na przetwarzanie danych osobowych,
 • list motywacyjny zawierający propozycję działań adekwatnych dla zakresu stanowiska.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV wraz z klauzulą zawierającą zgodę na przetwarzanie danych osobowych (http://sinfonietta.pl/dane-osobowe/) na adres mailowy :

 

oleksy@sinfoniettacracovia.com do dn. 30.09.2021 r.

z dopiskiem: promocja, marketing i organizacja widowni

Facebook
Twitter
YouTube
Instagram