ładowanie strony

PRACA

Dyrektor Orkiestry Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa Sinfonietta Cracovia

OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Specjalisty ds. kadr, Specjalisty ds. administracyjno-kancelaryjnych

 

 

1. Wymagania formalne:

 

wykształcenie wyższe,
• bardzo dobra znajomość przepisów z zakresu prawa pracy,
• dobra znajomość obsługi komputera i urządzeń biurowych,
• podstawowa znajomość języka angielskiego,
• umiejętność pracy pod presją czasu.

 

2. Wymagania dodatkowe:

Mile widziane:

 

• wykształcenie kierunkowe: ekonomiczne, zarządzanie zasobami ludzkimi,
• kursy/szkolenia w zakresie obsługi kadrowej i/lub administracyjno-kancelaryjnej instytucji,
• znajomość oprogramowania kadrowego Optima,
• znajomość Prawa zamówień publicznych,
• doświadczenie na podobnym stanowisku,
• wiedza w zakresie organizacji i funkcjonowania orkiestry lub innego zespołu artystycznego.

 

3. Zakres obowiązków:

 

• kompleksowe prowadzenie akt osobowych,
• przygotowywanie dokumentacji związanej z zatrudnianiem pracowników w Orkiestrze,
• nadzór nad terminowością szkoleń, badań lekarskich,
• prowadzenie ewidencji czasu pracy,
• prowadzenie dokumentacji związanej z ZFŚS,
• prowadzenie kalendarza Dyrektora,
• prowadzenie rejestrów funkcjonujących w instytucji,
• ewidencjonowanie korespondencji,
• zarządzanie kluczami,
• planowanie zapotrzebowania materiałowego,
• organizowanie spotkań interesantów, prowadzenie kalendarium, prowadzenie korespondencji z podmiotami współpracującymi,
• przygotowanie raportów, analiz, gromadzenie potrzebnych danych,
• przygotowywanie delegacji służbowych i prowadzenie jej ewidencji,
• obsługa BIP instytucji,
• przygotowywanie pism na polecenie Dyrektora, sporządzanie czystopisów i przekazywanie ich do podpisów,
• współpraca z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych oraz Administratorem Systemów Informatycznych.

 

4. Warunki pracy i płacy:

 

• umowa o pracę, wymiar – do uzgodnienia,
• ciekawa i dynamiczna praca w jednej z wiodących instytucji muzycznych w kraju,
• duże możliwości rozwoju zawodowego i zdobywania specjalistycznej wiedzy,
• pracę w młodym, dynamicznym zespole i kontakt z artystami światowego formatu reprezentującymi różne dziedziny sztuki.

 

5. Wymagane dokumenty:

 

• CV wraz z klauzulą zawierającą zgodę na przetwarzanie danych osobowych,
• list motywacyjny.

 

6. Termin i miejsce składania dokumentów:

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV wraz z klauzulą zawierającą zgodę na przetwarzanie danych osobowych na adres
mailowy office@sinfoniettacracovia.com do dn. 24.01.2020 r.
z dopiskiem: sekretariat, kadry.

 

O terminie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych wybrani kandydaci będą informowani mailowo bądź telefonicznie.

 

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

7. Ilość etatów– maksymalnie jeden.

 

 

 

 

Dyrektor Orkiestry Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa Sinfonietta Cracovia

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Specjalista ds. promocji, marketingu i organizacji widowni

 

 

1. Wymagania formalne:

 

• dobra znajomość obsługi komputera i urządzeń biurowych (w tym biegła
znajomość pakietu MS Office i programów graficznych, np. Adobe Photoshop/
Adobe),
• doświadczenie w promocji wydarzeń kulturalnych i eventów,
• kreatywność,
• znajomość realiów branży reklamowej (reklama prasowa, outdoorowa, radiowa,
telewizyjna),
• bardzo dobra znajomość polszczyzny ‒ w tym literackiej ‒ zasad korekty, składu i
edycji tekstów oraz tzw. „lekkie pióro”,
• bardzo dobra znajomość języka angielskiego ‒ w mowie i piśmie,
• znajomość nowoczesnych narzędzi niezbędnych do organizacji pracy zespołowej,
np. z pakietu aplikacji Google/Gmail,
• umiejętność pracy pod presją czasu oraz dyspozycyjność.

 

2. Wymagania dodatkowe:

 

• mile widziany zmysł estetyczny, znajomość prawideł typografii, składu oraz edycji
tekstu i grafiki,
• mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku,
• wiedza w zakresie organizacji i funkcjonowania orkiestry lub innego zespołu
artystycznego, znajomość terminologii muzycznej; doświadczenie w zakresie
tworzenia tekstów i materiałów reklamowych.

 

3. Zakres obowiązków:

 

• przygotowywanie druków promocyjnych, publikacji trwałych, spotów radiowych i
telewizyjnych,
• negocjowanie warunków ekspozycji, publikacji i emisji przygotowanych reklam;
• opracowywanie koncepcji, przygotowywania i korekty tekstów promocyjnych
dotyczących wydarzeń organizowanych przez Orkiestrę,
• internetowy kolportaż materiałów promocyjnych w ramach wszelkich dostępnych
kanałów, w szczególności dostarczanie informacji mediom: prasie internetowej i
tradycyjnej, telewizji, stacjom radiowym, branżowym periodykom muzycznym,
• prowadzenie korespondencji z kontrahentami, partnerami, prasą i innymi mediami
oraz osobami zainteresowanymi ofertą kulturalną Instytucji,
• administrowanie stroną Orkiestry,
• zarządzanie sprzedażą biletów, w tym sprzedażą własną,
• utrzymywanie kontaktów z bileteriami, partnerami dystrybuującymi bilety oraz
partnerami Orkiestry w zakresie świadczeń biletowych,
• dystrybucja i potwierdzanie zaproszeń,
• angażowanie bileterów, szatniarzy i pracowników obsługi publiczności oraz
organizacja ich pracy,
• aktywne pozyskiwanie publiczności na koncerty realizowane przez Orkiestrę,
• aktywne pozyskiwanie krytyków i przedstawicieli mediów.

 

4. Warunki pracy i płacy:

 

• umowa o pracę,
• ciekawa i dynamiczna praca w jednej z wiodących instytucji muzycznych w kraju,
• duże możliwości rozwoju zawodowego i zdobywania specjalistycznej wiedzy,
• możliwości awansu,
• narzędzia niezbędne do wykonywania pracy,
• praca w młodym, dynamicznym zespole i kontakt z artystami światowego formatu
reprezentującymi różne dziedziny sztuki,
• możliwość wyjazdów zagranicznych i krajowych.

 

5. Wymagane dokumenty:

 

• CV wraz z klauzulą zawierającą zgodę na przetwarzanie danych osobowych,
• list motywacyjny.

 

6. Termin i miejsce składania dokumentów:

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV wraz z klauzulą zawierającą zgodę na
przetwarzanie danych osobowych na adres mailowy office@sinfoniettacracovia.com do
dn. 24.01.2020 r.
z dopiskiem: specjalista ds. promocji.

 

O terminie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych wybrani kandydaci będą
informowani mailowo bądź telefonicznie.
Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

7. Ilość etatów — maksymalnie jeden

 

 

 

 

Dyrektor Orkiestry Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa Sinfonietta Cracovia

OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Specjalista ds. organizacji pracy artystycznej i produkcji koncertów

 

 

1. Wymagania formalne

 

• dobra znajomość obsługi komputera i urządzeń biurowych (w tym biegła znajomość pakietu MS Office i podstawowa znajomość programów graficznych, np. Adobe Photoshop lub Adobe InDesign),
• znajomość nowoczesnych narzędzi niezbędnych do organizacji pracy zespołowej, np. z pakietu aplikacji Google/Gmail,
• bardzo dobra znajomość języka angielskiego,
• predyspozycje do zarządzania zespołem i podwykonawcami,
• umiejętność pracy pod presją czasu oraz dyspozycyjność.

 

2. Wymagania dodatkowe

 

Mile widziane:
• doświadczenie na podobnym stanowisku,
• wiedza w zakresie organizacji i funkcjonowania orkiestry lub innego zespołu artystycznego,
• znajomość terminologii muzycznej,
• doświadczenie w obsłudze lub produkcji wydarzeń kulturalnych i eventów.

 

3. Zakres obowiązków

 

• organizacja pracy zespołu artystycznego orkiestry,
• koordynacja procesu doangażowywania muzyków do projektów,
• zarządzanie bazami danych osób i podmiotów współpracujących z Orkiestrą,
• koordynacja komunikacji pomiędzy zespołem artystycznym a biurem Orkiestry,
• koordynacja całokształtu działań związanych z realizacją prób i koncertów od strony logistycznej,
• samodzielne wyszukiwanie obiektów i podwykonawców do przeprowadzania prób i koncertów,
• opieka nad artystami gościnnymi,
• opieka nad zespołem w trakcie koncertów oraz tras koncertowych,
• współpraca w zakresie tworzenia planów pracy, raiderów technicznych, planów sceny.

 

4. Warunki pracy i płacy

 

• umowę o pracę,
• ciekawa i dynamiczna praca w jednej z wiodących instytucji muzycznych w kraju,
• duże możliwości rozwoju zawodowego i zdobywania specjalistycznej wiedzy,
• możliwości awansu,
• narzędzia niezbędne do wykonywania pracy,
• pracę w młodym, dynamicznym zespole i kontakt z artystami światowego formatu reprezentującymi różne dziedziny sztuki,
• możliwość wyjazdów zagranicznych i krajowych.

 

5. Wymagane dokumenty

 

• CV wraz z klauzulą zawierającą zgodę na przetwarzanie danych osobowych,
• list motywacyjny.

 

6. Termin i miejsce składania dokumentów

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV wraz z klauzulą zawierającą zgodę na przetwarzanie danych osobowych na adres mailowy office@sinfoniettacracovia.com do dn. 15 stycznia 2020 r.
O terminie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych wybrani kandydaci będą informowani mailowo bądź telefonicznie.
Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

7. Ilość etatów — jeden.

 

 

 

Dyrektor Orkiestry Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa „Sinfonietta Cracovia”

OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
Inspicjent/stage manager

 

 

1. Wymagania formalne

 

• prawo jazdy kat. B
• podstawowa znajomość języka angielskiego,
• umiejętność pracy pod presją czasu oraz dyspozycyjność,
• dobre zdrowie i sprawność fizyczna.

 

2. Wymagania dodatkowe

 

Mile widziane:
• doświadczenie przy produkcji koncertów i eventów,
• podstawowa znajomość i wiedza z zakresu funkcjonowania urządzeń scenicznych.

 

3. Zakres obowiązków

 

• pełnienie funkcji inspicjenta podczas prób i koncertów Orkiestry,
• dbanie o odpowiednie usytuowanie znajdującego się na niej wyposażenia,
• pełnienie funkcji kierowcy służbowego samochodu transportowego,
• dystrybucja i transport materiałów promocyjnych,
• pełnienie funkcji gońca,
• dbanie o stan techniczny mienia Orkiestry,
• zaopatrzenia biura i Orkiestry,
• prowadzenie magazynu podręcznego,
• wykonywania drobnych prac konserwacyjno-naprawczych w siedzibie Orkiestry.

 

4. Warunki pracy i płacy

 

• umowa o pracę, wymiar — do uzgodnienia,
• ciekawa i dynamiczna praca w jednej z wiodących instytucji muzycznych w kraju,
• duże możliwości rozwoju zawodowego i zdobywania specjalistycznej wiedzy,
• pracę w młodym, dynamicznym zespole i kontakt z artystami światowego formatu reprezentującymi różne dziedziny sztuki,
• możliwość wyjazdów krajowych i zagranicznych.

 

5. Wymagane dokumenty

 

• CV wraz z klauzulą zawierającą zgodę na przetwarzanie danych osobowych,
• list motywacyjny.

 

6. Termin i miejsce składania dokumentów

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV wraz z klauzulą zawierającą zgodę na przetwarzanie danych osobowych na adres mailowy office@sinfoniettacracovia.com do dn. 20.12.2019. r.

 

O terminie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych wybrani kandydaci będą informowani mailowo bądź telefonicznie.
Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

7. Ilość etatów — maksymalnie jeden.

 

 

 

 

 

 

Facebook
Twitter
YouTube
Instagram